Ztroskotání - jak přežít na moři

Ztroskotání na moři. Ztraceni na moři. Studená voda - jak přežít ve studené vodě. Styl plavání - trosečníci. Zachraňování trosečníků. Návod k nafukovacímu člunu. Plavba trosečníka na moři. Signalizace při ztroskotání.

Ztraceni na moři

Zhruba 71% zemského povrchu je pokryto vodou. Proto je důležité naučit se, jak v tomto prostředí odolat. Přirozeným prostředím člověka je pevnina, proto je pro něj velkou zkouškou, má-li na moři přežít. Nejvážnějším problémem je získání pitné vody a potravy, ačkoliv nelze podceňovat ani ostatní nebezpečí.

Ztroskotání na moři

Když dopadnete do vody, pokuste se dostat k záchrannému voru nebo člunu. Není-li to možné, zkuste najít velký kus plovoucích trosek, kterého byste se zachytili. Snažte se zachovat klid - uvolněné tělo se lépe udrží na vlnách. Splývání na zádech vyžaduje méně energie než plavání v obrácené poloze. Můžete střídat polohu a splývat na povrchu v obrácené poloze s roztaženýma rukama a nohama směřujícími ke dnu. Při nadechnutí zvedněte hlavu a opět roztáhněte paže.

Studená voda - jak přežít ve studené vodě

Když je voda studená a jste do ní zcela ponořeni, riskujete, že zahynete na podchlazení. Když se dostanete na záchranný vor nebo člun, izolujte své tělo od jeho chladného dna. Když se nedostanete k voru, zůstaňte klidní a zaujměte polohu snižující únik tepla z těla, tzv. polohu help. Tím prodloužíte dobu přežití. Zhruba 50 % tělesného tepla uniká přes hlavu. Snažte se ji pro to udržet nad vodou.

Kruh trosečníků

Jestliže je ve vodě více trosečníků, sevřete se v kruh v této poloze, abyste lépe uchránili v těle teplo. Všechna tato opatření jsou však jen dočasná. Chcete-li přežít, musíte se dostat z vody.

Oděv - promoknutí

Když jste na záchranném plavidle ve studeném oceánu, musíte se snažit osušit a zahřát. Použijte zástěny, abyste snížili chladící účinek větru. Když je to možné, svlékněte si šaty, vyždímejte je a snažte se je usušit, a pak si je teprve oblékněte.

Styl plavání - trosečníci

Když se octnete ve vodě, musíte šetřit své síly. Když se zachráníte ze ztroskotané lodi, použijte některé z těchto plaveckých temp:

 • „Čubička”: výhodná, když jste oblečeni nebo máte záchrannou vestu.
 • Prsa: výhodné pro plavání pod vodou nebo při velkých vlnách.
 • „Ouško”: užitečné odpočinkové tempo, kdy jedna ruka udržuje pohyb a splývání, druhá odpočívá.
 • **Znak: také při tomto tempu plavec odpočívá nebo namáhá jiné svaly. **

Zachraňování trosečníků

Když jste v nafukovacím člunu a zachraňujete trosečníky ve vodě, hoďte jim provaz se záchranným pásem nebo k nim vyšlete plavce s provazem připevněným k plovoucímu předmětu. Když zachraňujete lidi ve vodě, přibližujte se k nim zezadu, aby vás nekopli, nestrhli pod vodu a nepoškrábali. Uchopte je za zadní stranu záchranné vesty nebo pod bradou, a když je potáhnete ke člunu, plavte ouško nebo naznak. Přitom je pokud možno uklidňujte. Nepodceňujte sílu tonoucího, který zpanikařil.

Návod k nafukovacímu člunu

Když se octnete na moři v záchranném nafukovacím člunu, musíte ho jednak udržovat v dobrém stavu, jednak udržovat morálku trosečníků.

 • Když se člun poškodí, pokuste se ho opravit záplatou nebo jiným materiálem (kontrolujte často jeho stav).
 • Když vzniká v člunu v horkém podnebí přetlak, vypusťte podle potřeby vzduch.
 • Přifoukněte vzduch, když se člun za chladného počasí nebo v noci smršťuje.
 • Snažte se zaměstnat svou mysl: veďte palubní deník.
 • **Když je trosečníků více, vytvořte tým a pověřte každého nějakým úkolem. Čas bude lépe ubíhat, zmenší se nebezpečí mořské a ponorkové nemoci. **

Plavba trosečníka na moři

Uvědomte si, že váš záchranný člun je vydán na milost větru a mořským proudům. Mořské proudy mají na severní polokouli směr souhlasný s hodinovými ručičkami a opačný na jižní polokouli. Mořské proudy mají rychlost menší než 8 km/h, takže tento pohyb je velmi pomalý. V oblastech, kde se stýkají teplé a studené mořské proudy, dochází často k bouřkám, tvoří se tuhá mlha, vanou silné větry a vznikají velké vlny. Plavba se stává obtížnou a nebezpečnou.

Vítr a vlny

mohou záchrannému plavidlu při jeho cestě pomáhat. V tropických oblastech vanou východní větry a ve vyšších zeměpisných šířkách vanou větry západní. Síly větru můžete využít, když máte plachtu. Pokud jí není záchranné plavidlo vybaveno, improvizujte ji z ponča nebo jiného materiálu.

Trosečníkem v blízkosti země

Pro trosečníka na moři je hlavní prioritou dosáhnout země. Sledujte tyto jevy a známky, které svědčí o blížící se zemi:

 • Mraky. U kumulů (jednotlivé, zářivě bílé, husté oblaky s vodorovnou základnou) na jasném nebi je pravděpodobnost, že vznikly nad pevninou. V tropických oblastech je zelený nádech na jejich základně způsoben odrazem slunečního světla od mělkých vod u korálových útesů.
 • Ptáci většinou létají z pevniny na moře před polednem a vrací se zpět pozdě odpoledne. Nespoléhejte se však na ojedinělé jedince, je možné, že zabloudili.
 • Kokosové ořechy, vyplavené dřevo a plovoucí rostliny mohou někdy signalizovat blížící se zemi.
 • Změna pohybu moře může být způsobeno příbojem kolem ostrova.
 • Voda zbarvená částicemi půdy pravděpodobně pochází z blízkého ústí větší řeky.
 • **Hluboká voda je tmavozelená nebo tmavomodrá, světlejší barva svědčí o mělčí vodě a možné blízkosti země. **

Signalizace při ztroskotání

Používejte raket a barevných značkovačů (které se rychle rozptýlí po mořské hladině), pokud je máte, abyste upoutali pozornost lodí nebo letadel. Nemáte-li žádné signalizační zařízení, mávejte součástmi oděvu, pokud možno jasně zbarvenými, nebo jinou látkou. Vzhledem k denní době počítejte, že barevné značky na vodě vydrží normálně asi tři hodiny. Signály vysílané zrcátkem nebo jiným lesklým předmětem jsou viditelné dosti daleko.

Trosečníkovi zbývá jen doplavat na břeh

Jste ve vodě a blížíte se k pobřeží? Ačkoliv máte zem na dosah, jste také v potenciálním nebezpečí. Používejte taktiky jednotek SEAL, abyste bezpečně přistáli:

 • Využijte hřebenu malých vln a plavte na nich.
 • Při vysokých vlnách plavte k pobřeží v údolí mezi vlnami. Ponořte se, když jde vysoká vlna a plavte opět v dalším údolí.
 • Když vás zachytí spodní zpětný proud velké vlny, nechte ji přejít a pak se odrazte nohama ode dna, nebo když jste ještě v hluboké vodě, plavte k hladině.
 • Když přistáváte u skalnatého pobřeží, zamiřte k místu, kde se vlny ženou nahoru po skalách, nikoli tam, kde se prudce tříští s vysoko stoupající bílou pěnou.
 • Když nedosáhnete pobřeží za vlnou, kterou jste si k tomu vybrali, udržujte pouze tempy rukou svou polohu vsedě, vyčkejte na další vlnu, která vás dopraví ke břehu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8717 (vitejdoma.cz/zabava#8041)


Přidat komentář