Žonglování

V historii žonglování však kromě Egypta hrály velkou roli země Dálného východu. Zde však nesloužila tato činnost pro účely zábavy, ale prováděla se jako cvičení pro soulad fyzické a psychické stránky člověka.

První záznamy o žonglování

Pravděpodobně nejstarší záznam o něčem, co by mohlo připomínat žonglování, se našlo při průzkumu hrobky Beni-Hassana v Egyptě. Na zdi zde archeologové uviděli vedle kreseb tanečníků a akrobatů také postavy, které pohazují dvěma míčky. Toto vyobrazení je podle všeho spadá do období asi dvou tisíců let před naším letopočtem.

V historii žonglování však kromě Egypta hrály velkou roli země Dálného východu. Zde však nesloužila tato činnost pro účely zábavy, ale prováděla se jako cvičení pro soulad fyzické a psychické stránky člověka. Prospívá i jako prostředek pro zlepšení spolupráce mezi mozkovými hemisférami.

Není však vyloučeno, že žonglování bylo i prvkem, který patřil k rituálním a náboženským obřadům. Průkopníky žonglérství mohli být tedy klidně i domorodí šamani.

Tato zábava se rozšířila již ve starověkém Římě

... uměli žonglovat. Především v době Jula Ceasara se tato zábava rozvinula a přibrala další prvky, které jsou považovány dodnes za součást těchto schopností. Žonglovali tak třeba i akrobaté, později do tohoto vstoupila i pantomima. Ve středověku už lze mluvit o vzniku nové artistické disciplíny, které udivovala a rozesmívala diváky.

Tito kejklíři dovedli žonglovat, vrhat nože, metat salta nebo třeba chodit po provaze. V 19. století se žongléři poprvé pustili mimo cirkusové manéže a divadla a povznesli tuto činnost na velkou podívanou. Největší podporu měla v tradičně umělecké Paříži, kde se dokonce pořádaly i soutěže.

Zábavy není nikdy dost

I když se od té doby vymyslely stovku způsobů, jak se zabavit a potrápit své smysly a tělo, žonglování je i dnes velkou školou koncentrace a smyslu pro „balanc”. Proniká opakovaně do zvyků alternativněji naladěných lidí a v současnosti se dokonce sláví i Světový den žonglování.

A byli to opět Francouzi společně se svou komunitou v Kanadě, kteří vrátili žongléry do divadel v rámci vlny tzv. Nového cirkusu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8827 (vitejdoma.cz/zabava#8512)


Přidat komentář