ZFP Akademie - Chybičky se staly

ZFP Akademie je jednou z firem a po patnácti letech existence se dále rozvíjí. Zakladatelem ZFP akademie je Vladimír Poliak a jeho žena Jarmila. ZFP Akademie zprostředkovává pojistky, penzijní připojištění, stavební spoření atd.

ZFP Akademie nepodceňuje chyby

Učíte se z vlastních chyb? Můžete prozradit, co považujete v uplynulých patnácti letech za svoji největší chybu, potažmo chybu, které se dopustila ZFP akademie? **
**

"Ano, určitě se chybičky staly, život je přece cesta, pokus – omyl. Snažíme se poučit z chyb, a to nejlépe z chyb druhých. Taky proto jsme tam, kde jsme, na špici firem tohoto oboru."

*Vladimír Poliak

*

Být úspěšný

Se zakladatelem ZFP akademie - jedné z nejúspěšnějších firem v sektoru finančního zprostředkování Vladimírem Poliakem o téměř patnácti letech budování firmy, problémech české ekonomiky a schopnosti obyvatel Česka přijmout odpovědnost za svůj vlastní osud.

**

ZFP Akademie - úspěšná firma

ZFP Akademie je nepochybně úspěšná firma. Jaké jsou podle vás hlavní příčiny jejího úspěchu? Když chcete něčeho dosáhnout, musíte vše dělat s plným nasazením bez ohledu na čas a okolnosti. Jednoznačně je třeba firmou a prací neustále žít. Dále je důležité odhadnout vývoj nejen svého podnikání, ale i trhu a celé společnosti.

ZFP Akademie - pochopení potřeb klientů?

K tomu, aby někdo mohl vybudovat takto úspěšnou firmu jako je ZFP Akademie - nepochybně musí mít určité předpoklady. Jaké by podle vás měly být především a kterými z nich disponujete vy? Především empatie. Umět se podívat na věci a problémy očima toho druhého a pochopit způsob uvažování. Důležité je mít jasné vize a cíle. Říct o nich svým lidem. Spousta boháčů jsou v podstatě osamělí lidé. Také vytrvalost, protože nestačí dělat věci dobře. Dlouhodobě je nutné plné nasazení. Díky tomu lze přesvědčit lidi kolem sebe. Důležité je i být vzorem. Společnost potřebuje své vzory a vůdce. Dnes je bohužel velmi málo lidí vzorem pro ostatní. Je poměrně hodně těch, kdo se dokázali prosadit, ať už mocensky, podnikatelsky nebo prostě dokázali zbohatnout.

ZFP Akademie - spolupráce a týmová hra

Věnovat se budování ZFP Akademie tak dlouhou dobu jako vy s sebou jistě přináší riziko „zakonzervování“ – nápadů, přístupů, postupů, způsobů řešení problémů atd. Jak jste se tomu bránil a bráníte? Máte na to nějaký recept? S tímto určitě problémy nemám. Já i manželka jsme lidé velice aktivní a samotná činnost, jakou je vedení firmy akademie, je úžasně pestrá. Navíc jsme akciovou společností, už tento fakt nás zcela jistě „zrezivět“ nenechá. Jestli na sebe mám něco prozradit, je to pocit, že nejvíce nových myšlenek a nápadů přichází vždy ráno při dlouhém sprchování.

Češi mají srdce a inteligenci

Pracoval jste na sobě systematicky, učil jste se od jiných, radil se s někým, jak vést firmu? Nebo jste spoléhal na svou intuici a schopnosti? Od obojího něco. Hodně jsem se naučil od jiných, ale především spoléhám na rychlý úsudek, intuici a schopnost rozhodnout se. Je mi 57 let a můžu o sobě říct, že mám za sebou „vysokou školu životní“. Dobrý podnikatel musí být všestranný vícebojař. Asi proto ve sportu nejvíc uznávám atletický desetiboj – zde Češi patří k nejlepším. Náhoda...?

Díky práci si vážíte života

Kolik času jste trávil a trávíte prací? Už dávno jsem přestal rozlišovat pojmy jako práce, volný čas nebo dovolená. Svůj život beru spíš jako poslání a pak v něm zbývá čas téměř na všechno. Čas v práci jsem měřil naposledy, když jsem byl zaměstnán, to bylo v roce 1993. ZFP Akademie je součástí mého života.

ZFP Akademie učí kreativitě a úspěšnému podnikání

Máte přehled o tom, zda si lidé, kteří se zúčastní seminářů ZFP akademie, rozšiřují své finanční vzdělání i dál? Podněcujete je v tom? Aby nedocházelo k tomu, že jen slepě přijímají to, co jim vaši lektoři přednášejí… Povzbuzujete v nich kritický přístup, protože na každý problém se dá podívat z jiného úhlu a každému může vyhovovat něco jiného? Toto bude věčná otázka a věčný boj! Říká se: „Koně můžeš k vodě přivést, pít však musí sám!“ Tak jako každý školský systém vás něco naučí, ale teprve praxe ukáže, jak to umíte používat. Naše činnost ZFP Akademie je velice pestrá paleta obchodních dovedností, produktových přednášek a především návodem na podnikání. Každý člověk může u nás získané informace použít.

Etická komise ZFP

Na internetu, ale i v jiných médiích lze najít kritiku práce některých zprostředkovatelů ZFP. Jak se na tyto výhrady díváte? Zabýváte se jimi? V tomto směru je nejdůležitější umět rozlišovat původ kritiky. Ta oprávněná je většinou dílem selhání jednotlivce, což může nastat i v nejlepší společnosti. Podobnou kritiku či stížnost samozřejmě řešíme. Máme Etickou komisi, vede ji manželka. Ten, kdo ji zná, ví, že je velice energická a nekompromisní. Další stupeň pro řešení kritiky a stížností je AFIZ, jehož jsem členem. Bohužel, a říkám to nerad, však většina těch kritických až nemístných zpráv pochází od lidí. Častokrát žasnu, co jsou schopní vytvořit, když můžou škodit a ubližovat. Jenže ono je snazší jednorázově uškodit jiným než systematicky pracovat na sobě.

Finanční poradenství a ZFP Akademie

Mám dojem, že oblast finančního poradenství a zprostředkování dosud nemá v ČR příliš dobré jméno. Nemůžu a nechci mluvit za finanční poradenství, to se v naší firmě dělá jen velice okrajově. Ovšem veliký kus práce jsme udělali v oblasti zprostředkování, prostřednictvím vzdělávání formou osvěty. Semináři, které v rámci vzdělávacího systému pořádá naše společnost, prošlo více než 130 tisíc občanů z Česka a na Slovensku dalších asi 30 tisíc. Díky tomuto počtu lidí byly uzavřeny víc než 2 miliony smluv na spoření a pojištění. Takže pokud si někdo myslí, že zprostředkování ve financích a pojišťovnictví nemá v ČR dobré jméno, odpovím mu.

Úspěšná firma krizi odolá

Podepsala se nějak na činnosti firmy ZFP Akademie světová finanční krize, jsou třeba lidé zdrženlivější při umisťování svých peněz do finančních produktů? Zabývat se dopady světové finanční krize bude mít podle mě smysl až koncem letošního roku, zatím je těžké odhadnout další vývoj.

Správný hospodář hlídá svůj majetek

Pokud jde o příčiny současného hospodářského poklesu, zjednodušeně lze říct, že se vytvořily dva tábory. Jeden zastává názor, že za vším stojí přebujelá státní regulace, druhý naopak, že původcem je regulace slabá či roztříštěná. Jaký je váš názor a především – může si z toho svět vzít do budoucna nějaké ponaučení? Státní regulace je neefektivní a vždycky bude. Je to plýtvání penězi. Jsme přece v kapitalismu a každý správný hospodář hlídá svůj majetek. Současné hospodaření strategických polostátních firem je bohužel vedeno nesprávným směrem. Dráždit lidi příkladem ČEZ je opravdu nehorázné. Další finanční injekce do krachujících firem je rovněž plýtvání penězi daňových poplatníků a zadlužování státu.

Lék na krizi

Co by se tedy mělo udělat? Je potřeba znovu vybudovat vrstvu podnikatelů, vytvořit jim podmínky pro rozvoj. Dnes, kdy globální ekonomika selhává, jsou jasně vidět zástupy nezaměstnaných, kteří se o sebe nedovedou postarat. Bohužel jsme tím právě teď silně zasaženi. Je to důsledek špatné politiky zaměstnanosti minulých let. Když si navíc uvědomíme, že ekonomika ČR posledních deset let dosahovala výborných výsledků, a vlády minulých let ještě prohloubily schodek státního rozpočtu, jak ho pak můžeme snížit nebo alespoň udržet v příštích „krizových“ letech?! Musí se tedy změnit mnohé…

Hodnoty člověka

Co konkrétně a jak byste - například - změnil vy? Především je potřeba změnit politické klima. Současný stav v parlamentu nedává příliš šance na změny. Já osobně se snažím změnit myšlení lidí. Přesvědčit je, aby se nespoléhali na stát, ale především na sebe a vrátili se k tradičním hodnotám. Což jsou rodina, obec, kraj a především lidé kolem nás. Vzdělání, rozhled, pokora a úcta, to jsou hodnoty, k nimž se musíme vrátit, vždyť slušných lidí je přece pořád ještě většina, nebo se mýlím?

Podnikatelské prostředí v ČR a SR

Jak vůbec hodnotíte podnikatelské prostředí v ČR? V podnikatelském prostředí ČR i Slovenska se pohybuji již více než osmnáct let. Největší nedostatky vidím ve složitém daňovém systému, vysokých odvodech sociálního a zdravotního pojištění, dále v případech, kdy začínající podnikatelé nemají vůbec žádnou podporu, či úlevy pro své podnikání. Také lze zmínit přístup úředníků, kteří svým počínáním tvoří spíš překážky než pomoc pro podnikání. Bohužel pojem podnikatel je v očích mnoha úředníků vnímán jako zloděj či nepřítel státu a pokus o vybudování něčeho smysluplného a prospěšného nemá příliš pochopení. Pozitivní je, že v posledních letech přišlo postupné snižování daňového zatížení u daní z příjmu a zřejmě se dočkáme dalších výhod díky hospodářské recesi. Paradoxně až teď?! Dobrý hospodář totiž myslí na budoucnost především v dobách hojnosti. Takže doufejme…

Být odpovědný za svou budoucnost

Jste spokojen s vývojem české společnosti? Jsme třeba schopni přijmout odpovědnost za svůj vlastní osud a nespoléhat přespříliš na jiné? Hodnocení české společnosti jako celku je poměrně složité. Jsem od přírody velký optimista a hledám ve všem především to pozitivní. Věřil jsem, že vliv socialismu zmizí zhruba do dvaceti let. Bohužel, ještě to nějakou dobu potrvá a já věřím, že se toho dožiji. Položme si otázku: Jak vůbec může česká společnost – zde vnímám lidi jako jedince – přijmout nějakou odpovědnost za svou budoucnost, když k tomu nedostala příležitost?

Nutnost důchodové reformy

Jak to myslíte? Pracovat se části obyvatel nevyplatí, protože díky sociálním dávkám jsou na tom lépe, než když se nechají zaměstnat. Stát otálí s důchodovou reformou a vůbec se nesnaží přenášet odpovědnost na lidi samotné. Ani pro to nevytváří motivující podmínky. „Nosí se“ spíše pasivita a spoléhání na stát, který koneckonců vždycky pomůže. My se téměř patnáct let snažíme změnit myšlení lidí, aby za daných podmínek odpovědnost za svůj osud přijali. Čím dříve, tím lépe.

Největší obchodník na světě

Zbývá vám nějaký čas na záliby? Co například čtete? Miluji historické knihy, především období římské říše. Roger Caratini je pro mě ten pravý spisovatel a jeho tři díly Julia Caesara by si mělo přečíst hodně lidí. Dále čtu knihy o úspěšných lidech, speciálně mám rád knihy od Roberta T. Kiyosakiho. Mou biblí i koránem je kniha Největší obchodník na světě od Oga Mandina. Četl jsem ji snad dvacetkrát a výrazně mi změnila život k lepšímu. Momentálně čtu veškerou dostupnou literaturu o životě a politickém působení Margaret Thatcherové. Zajímavé čtení.

Podnikatel musí umět odpočívat

A další záliby? Především sport. Mám totiž v krvi soutěživost a napětí, které s sebou právě sport přináší. Rád lyžuji, hraji docela slušně stolní tenis, plavu a v posledních letech jsme s manželkou začali hrát golf. Rádi také zajdeme do kina nebo divadla. Všem těmto aktivitám se snažím věnovat společně s celou rodinou, zejména s dětmi a vnoučaty.

ZFP Akademie je tradice, rozvoj a srdce na správném místě

Nepochybně jste finančně zajištěný – co vás stále nutí pracovat? Firma ZFPA je naše srdeční záležitost. Mluvím teď za sebe i svou manželku Jarmilu. Je to nutnost, budovat a rozvíjet etablovanou firmu dál, tak, aby za mnoho let měla pevnou tradici, vážnost u široké veřejnosti a odpovídající velikost. Je to přece naše poslání – a peníze, ty má přece „skoro“ každý rád…

Vladimír Poliak

Vladimír Poliak a ZFP akademie Před založením vlastní firmy působil se svou manželkou v Rakousku, kde pracovali a sbírali zkušenosti v oblasti financí a pojišťovnictví, rovněž byli společníky v jedné české společnosti. Byly to firmy fungující na principu MLM, ale manželům Poliakovým v nich chyběla jasná filozofie. Kromě zkušeností postupně získali jasný názor na to, jak vést vlastní firmu a co naopak nedělat. „Začínalo se s ,obyčejným‘ životním pojištěním, později přišlo penzijní připojištění a stavební spoření,“ vzpomíná pan Poliak. „Za těch čtrnáct let přiložila řada lidí ruku k dílu, byl by to hodně dlouhý seznam, a já chci všem touto cestou moc poděkovat,“ dodává.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8872 (vitejdoma.cz/zabava#9801)


Diskuze a zkušenosti

Pilot | 30.07.2009 01:27
Letadlo ... mohla byt letadlem, protoze staci prodavat cokoli (skutecna hodnota nehraje roli), a zakon o nepoctivych hracich schematech nelze pouzit - jde o "legitimni prodej". i pripad Skyline byl zakoncen az po dlouhem cekani na preslap - a tim bylo uzavirani podvodnych uveru. Samotny princip u nas postizitelny ani u tak evidentniho letadla bohuzel nebyl. akreditace je bezpredmetna, tu dostane kazdy - kor pokud chodi s lidmi z ministerstva na pivo.

Zilog | 30.07.2009 09:21
Uzasne veci Pokud vam na tom kurzu rikaji tak uzasne a pritom ze zakona plynouci informace, divim se, ze se o ne nekdo z vas zdarma nepodeli na blogu, aby si tedy finance umel spravovat kazdy, a dovedl si v nich udelat jasno - vazne je na to treba uzavirat kapitalove pojisteni a lanarit krecovite dalsi ovecky na predrazeny seminar o nicem? to je to, co mi na tom smrdi. Ono jak se za neco plati pri vstupu, a nasledne je provize za dalsi naverbovane lidi, jde o princip letadla, a nikoli predani uzitecne informace... ta se totiz predava sama. zamysleli jste se nekdy nad tim, z ceho pochazi vase provize? a proc jste placeni za to, ze nekomu doporucite neco "uzasne vyhodneho? Selsky rozum, lide, to vam chybi. Zrejme dusledek navstevy seminare...

Pavel P. | 17.08.2009 16:16
O Fincentru Zadejte si do google.com výraz "fincentrum cerne ovce". Nebo zkopirujte odkaz http://www.google.cz/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_enCZ316CZ210&q=fincentrum+cerne+ovce

Nivku | 18.08.2009 12:58
Robert Kiyosaki -cash flow cz - taky dobrý seminář ;o) http://www.youtube.com/watch?v=ZqpX39J00cc

matty zfp | 28.09.2009 16:58
zfp a. Já tam teď začal dělat a myslím si že je to paráda jak si vydělat na účet, ale cílem společnosti není chodit po lidech a sjednávat stavebka a pod. jejím cílem je vzdělávat lidi o základech financích (a k tomu získávat provize )

Letadlo | 26.01.2010 09:42
Coze? Jo, jasne, 6 stavebnich sporeni, to kazdej potrebuje. A dostanete skvelych 20 tisic za to, ze jste tam na poplatcich za tu dobu nacpal bezmala stejne. A to se vyplati!

Poradce | 02.02.2010 16:49
Poradce Být úspěšný a zůstat člověkem,hm ukažte mi ho pane Poliak.

Lucie | 27.07.2010 12:41
ZFP Akademie? Ahoj, před rokem jsem ukončila vztah s jedním pseudoporadcem ze ZFP, má ve firmě dobré postavení i dobré výdělky, pochází z Brna. Myslím, že upřímně ho zajímalo jen máloco, blaho jeho klientů to určitě nebylo. Jedna věc ho ale opravdu zajímala a to byly jeho provize. A taky myslím, že svým klientům nabízel pouze produkty, z kterých měl nejvíce bodů na provize... zkrátka nic dobrýho!

Adam 1. | 27.07.2010 21:12
provize v zfp Jasně že se dá na provizích vydělat, ale co je fakt, na vašich provizích hlavně vydělají ti co jsou v pyramidě nad vámi, o čemž se samozřejmě nemluví ( z jejich strany). Slibované zisky ze čtyřkombinace zdaleka nejsou takové jaké ZFP slibuje a rozdíl mezi zisky a tím co by se dalo získat bez kombinace jsou tímto téměř smazány, protože ZFP nekalkuluje třeba s tím, že k založení st. spoř. je poplatek 1% cílové částky, roční vedení účtu atd atd, suma sumárum, zisk mají ti nad vámi a především z toho že jste to spoření vůbec založili!

Marek Hnátek | 28.07.2010 09:36
Společnost ZFP Celá společnost se obhajuje tím, že má akreditaci Ministerstva školství v oblasti financí - tu ale dostane každá společnost, která se bude zabývat studiem spořících programů pro své klienty. Pokud je Vaším životním snem stát se prohnaným pojišťovákem, tak je ZFP pro vás skvělou volbou.

Kudla | 29.07.2010 10:58
seminář Pozor na ně, dneska jsem s agenty ZFP vyrazil dveře a udělal dobře. Pochopil jsem že noví platí a staří se maj jak prasata v žitě. 2.000,- Kč za seminář , 150.000 oveček a mají doma 300 miliónu

Petra. | 03.08.2010 07:13
ZFP seminář Ahoj. Dnes jsem měla jed na seminář na ZFP, ale bohužel jsem ze zdravotních důvodů nemohla, tak mi kamarádka, která mi to dohodila, napsala sms , že mi ty peníze co jsem tam vložila na základní seminář ZFP propadnou. A takhle se vydělávají peníze. Já jsem za to nemohla, že mi bylo blbě. A tak jsem jen tak vyhodila oknem 2100 kč

tetka | 03.08.2010 22:20
diskuze Nesnáším když mě někdo převědčuje, že si vydělám krásné prachy a nebudu muset nic dělat!

Jirka | 19.08.2010 10:58
Pro petru Nemohou Vám jen tak nevrátit peníze, rozhodně to řešte a nebojte se.