Že by ďábelské číslo 666

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

Číslo šelmy se zmiňuje v knize Zjevení svatého Jana Nového zákona:

A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. (Zj 13,17–18).

Význam tohoto čísla

O významu čísla 666 probíhají dodnes velké diskuze. Mezi základní varianty patří:

 • Beast (šelma, bestie) je označení pro stvoření, ovládáné nebo shodné s postavou antikrista, ďáblova syna
 • číslo 666 označuje symbol nesvaté trojice – ďábla, antikrista a falešného proroka
 • v dějepisném kontextu by mohlo označovat některého z tehdejších utiskovatelů Křesťanů
 • číslo 6 je symbolicky vnímáno jako číslo nedokonalosti, neboť je umenšením ideálního čísla plnosti, sedmičky

Historický kontext

Šelmy by měly představovat protivenství, která křesťany pronásledují.

Trocha matematiky

 • Množství odborníků tvrdí, že číslo 666 je součtem pohebrejštěného jména císaře Nerona, které se psalo Nerón Qesar
 • hebrejské znaky převedeny na čísla dohromady tvoří 666 a pokud se od jména umaže poslední znak, pak vychází číselná hodnota jména 616
 • toto číslo se ale pravděpodobně nevztahuje přímo na něj, ale na dalšího římského císaře Domitiana
 • důvodem pro šifrování byla zřejmě obrana před možným ohrožením křesťanů

Symbol císařských kněží

 • tato šelma by podle historiků měla symbolizovat římany, kteří nutí křesťany k jiné víře

Kdo se mu vyhýbá?

Existuje mnoho hnutí, která jsou proti využívání tohoto čísla někteří ze symbolických důvodů, jiný prostě z pověrčivosti.

666 – Tetování nebude

Jedna z interpretací říká, že hříchem je mít číslo 666 jakýmkoliv způsobem natisknuté na kůži, toto je označení antikrista, ďáblova služebníka, či ďábla samotného.

Kreditní karty a čipy jsou výtvorem ďábla

 • některé výklady textu dokonce počítají s tím, že objektem ďáblovým může být i kreditní karta (jedna z amerických kreditek má na líci tři šestky)
 • jako označení ďábla se bere i to, že má člověk v těle čip, pomocí něhož ho lze najít, tak jako ďábel si našel své označené

Křesťané vs. ďábel či antikrist

 • Filozof Irenaeus tvrdil, že číslo ukazuje, že šelma je souhrnem všech negativních sil a slabostí
 • Robert Graves říká ve své studii symbolismu, že DCLXVI (číslo 666 římskými číslicemi) je zkratka pro latinskou větu, například: „The Emperor Domitian violently killed the envoys of Christ” (Císař Domicián krutě zabíjel následovníky Krista)
 • Další studie například vysvětluje, že římské číslice DCLXVI by mohly být anagramem (zpřeházením) DIC LVX, zkrácenině „dicit lux” (světlo hovoří)

Pověry

 • často bývá nazývano ďáblovo číslo a ovlivňuje lidské myšlení mnohem více, než by řada lidí příznala

Pověry - Intel a počítačové procesory

Výrobce počítačových procesorů Intel představil v roce 1999 Pentium III s rychlostí 666,666 MHz. Pro veřejnost však bylo označováno jako 667, údajně kvůli zaokrouhlení. Proč to ovšem neudělal u předochozích typů, které vždy končili dvěma šestkami, to nevysvětlil.

Pověry - Americká dálnice 666

Bývalá americká dálnice číslo 666 byla v roce 2003 přejmenována nejen kvůli tomu, že jí bylo říkáno „ďáblova dálnice”, ale také kvůli posměškům a článkům tisku.

Pověry - Román Číslo bestie od Roberta Heinleina

V originále The Number of the Beast. Příslušným číslem je tady 666 tedy šest na šestou na šestou.

Pověry - Ronald Reagan, americký prezident

V Bel Airu v Californii bydlel v čísle 666, než ho jeho manželka Nancy nechala změnit na 668. Hodně náboženských sekt tvrdilo, že on sám je tou „šelmou”.

Satanisté a 666

 • jde o číslo, které má znázorňovat antikrista, je tedy velmi oblíbené u tohoto druhu sekt

666 – 6. 6. 2006

Přestože v bibli není přímá zmínka o tomto datu, tak jednou za sto let je k číslu šelmy blízko. Nejbližší datum je samozřejmě 6. června, v digitální podobě 60606. Co vše se v tento den odehraje?

Film o čísle šelmy

 • nové zpracování snímku The Omen 666 bude mít premiéru po třiceti letech; film je v americe propagován černými billboardy s čísly „6+6+06” a slovy „Náznaky jsou všude kolem vás” či „Byli jste varováni”
 • bude mít premiéru film The Shaken od Gary Kenneallyho

Rockové, death metalové a heavy metalové skupiny vydávájí svá alba či turné

 • Decemberunderground – nové AFI album
 • Deicide – The Stench of Redemption
 • skupina Slayer začíná svou tour Unholy Alliance
 • Behemoth – Demonica
 • Gorgoroth – Ad Majorem Sathanas Gloriam
 • Asesino – Cristo Satánico
 • Lordi – Hard Rock Hallelujah (v Aglii)

Knihy vydávané na den šelmy

 • Anna Coulterová vydává svou knihu „Godless: The Church of Liberalism” (Bezbožní: Liberální církev)
 • James Twyman chce trochu odčerpat negativní sílu tohoto data vydáním své knihy „The Art of Spiritual Peacemaking” (Umění spirituálního usmiřování)

Biblické zdroje

Číslo šelmy 666 – biblické rukopisy:

 • číslo 666 najdeme v nejvýznamnějších a nejstarších rukopisech, konkrétně v majuskulním kodexu alexandrijském ze 4. století a ve zlomku papyrusu Chester Beatty III ze 3. století, ale i jiných
 • nachází se i v citacích starověkých autorů, např. Ireneje z Lyonu, Hippolyta Římského, Órigena a dalších
 • textové varianty čísla 666 známe nejméně 200 let

  Číslo šelmy 616 – biblické rukopisy:

 • Naopak o čísle „616“ mluví spíše okrajové a pozdější rukopisy

 • např. codex Ephraemi receptus z 5. století uložený v pařížské knihovně, jeden z rukopisů Irenejových děl a nově též jeden z oxyrhynžských papyrů z období kolem roku 300

  Na základě stáří rukopisů, které o číslu šelmy mluví, se za pravděpodobnější hodnotu udává 666.

Věřit či ne?

Slyšel jsem kdysi jednu krásnou poučku. Zněla: „Nejvíce nehod způsobuje to, že jsme pověrčiví.” Vyberte si sami, čemu chcete věřit. Třeba svatý Jan opravdu mluvil o ďáblu a třeba tak opravdu jen chtěl úkrýt do textu jméno císaře Domicíana a jeho poskoků. Každopádně má lidstvo další věc, které se může bát a další námět na spoustu hudby, knih a filmů.

Perlička na závěr

Nemoci, která vede k absolutnímu strachu z čísla 666 se odborně říká hexakosioihexekontahexaphobia. Krátký název, není-liž pravda?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8852 (vitejdoma.cz/zabava#8630)


Přidat komentář