Základní kámeny Evropské unii

Evropská unie byla původně nazývána jako Evropské společenství. Základy Evropské unie jsou vytvořeny po 2. světové válce a jejím cílem bylo ekonomicky sjednotit národy Evropy tak, aby se nikdy neopakovaly katastrofy 1. a 2. světové války.

EU

Evropská unie byla původně nazývána jako Evropské společenství. Základy Evropské unie jsou vytvořeny po 2. světové válce a jejím cílem bylo ekonomicky sjednotit národy Evropy tak, aby se nikdy neopakovaly katastrofy 1. a 2. světové války.

Základní informace a její sídla

Evropská rada: Brusel
Evropská komise: Brusel
Rada Ministrů: Brusel
Evropský parlament: Brusel a Štrasburk

 • Úřední jazyky

  angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, malština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština

   

 • Motto Evropské unie

  Jednotná v rozmanitosti

   

 • Hymna Evropské unie

  Óda na radost

Hlavním principem

  Evropské unie je přenesení některých pravomocí národních států na evropské společenství. Její způsob rozhodování je ve světovém měřítku něčím unikátním, proto je Evropská unie považována za státní uspořádání sui generis.

Hlavní orgány:

 • Evropská rada

  Dává Evropské unii nezbytné podněty pro rozvoj a vymezuje její celkové politické směřování.

   

 • Komise

  Jedná se o nadnárodní, výkonný, iniciativní a správní orgán EU, který zastupuje Unii vůči členským státům, třetím zemím a mezinárodním organizacím.

   

 • Evropský parlament

  Evropský parlament projednává a přijímá rozpočet, zúčastňuje se legislativních procesů a vytváří politické fórum. Dále rozhoduje o přijetí nových členů do Evropské unie a o mezinárodních závazcích.

   

 • Soudní dvůr Evropské unie

  K jeho základním úkolům patří, v případě nejasností či sporu, podat konečný, autoritativní a závazný výklad smluv a veškeré legislativy.

   

 • Účetní dvůr Evropské unie

  Účetní dvůr má za úkol kontrolovat jestli příjmy i výdaje rozpočtu odpovídají původním záměrům.

   

Členské státy Evropské Unie

• Belgie (BE) • Česká republika (CZ) • Dánsko (DK) • Estonsko (EE) • Finsko (FI) • Francie (FR) • Irsko (IE) • Itálie (IT) • Kypr (CY) • Lotyšsko (LT) • Litva (LV) • Lucembursko (LU) • Maďarsko (HU) • Malta (MT) • Německo (DE) • Nizozemí (NL) • Polsko (PL) • Portugalsko (PT) • Rakousko (AT) • Řecko (GR) • Slovensko (SK) • Slovinsko (SI) • Španělsko (ES) • Švédsko (SE) • Velká Británie (GB)

 

Co přinese či přinesl vstup do EU

 • Volný pohyb osob, svoboda studia a práce v zemích EU

  Bezproblémové cestování a možnosti studia v zahraničí patří snad k největším kladům vstupu do Evropské unie. Bez omezení tak mohou občané České republiky pracovat ve Velké Británii, Švédsku, Irsku, Řecku, Portugalsku, Finsku i Španělsku.

 • Volný pohyb služeb, zboží a kapitálu

  Na celém území vnitřního trhu Evropské unie má veškeré naše zboží volný přístup bez cel, bez limitování dodávaného množství a bez dalších administrativních omezení dovozu i vývozu.

 • Lepší vymahatelnost práva

  Každý občan České republiky, pokud se cítí poškozen jednáním českých soudů, se může obrátit na dvě Evropské instituce, kterými jsou Mezinárodní soud pro lidská práva a Evropský ombudsman.

 • Dotace od Evropské unie

  Pro Českou republiku bylo stanoveno ze strukturálních fondů přes 53 miliard korun. Z těch se prozatím podařilo vyčerpat pouhých 18%.

 • Společná měna

  Přijetí Eura v České republice se očekává mezi lety 2008 – 2011. Při cestování do zahraničí tak odpadnou složitosti s výměnou peněz.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8731 (vitejdoma.cz/zabava#8134)


Přidat komentář