Vážný celosvětový problém - Globální oteplování

Globální oteplování nezpůsobují přirozené jevy, ale lidé. Vypalováním lesů, spalováním paliv (uhlí, zemní plyn, ropa aj.) a jinými činnostmi. Tak uvolňují do atmosféry skleníkové plyny, které vytvářejí skleníkový efekt a tím naší planetu oteplují.

Za všechno si můžem sami

Globální oteplování nezpůsobují přirozené jevy, ale lidé. Vypalováním lesů, spalováním paliv (uhlí, zemní plyn, ropa aj.) a jinými činnostmi. Tak uvolňují do atmosféry skleníkové plyny (v první řadě oxid uhličitý), které vytvářejí skleníkový efekt a tím naší planetu oteplují.

Postupná přeměna světa

Změna klimatu však nepřinese pouze zvýšení teploty, ale i tání ledovců, více přírodních katastrof (povodně, vichřice, bouře…), stoupání mořské hladiny, úbytek pitné vody, zvýšení erozí a další. Je však důležité podotknout, že zvýšení teplot je v různých místech světa různý. Na některých místech se dokonce i ochladilo.

Vliv globálního oteplování

Jaké bude mít globální oteplování následky pro život lidí? Vědci se domnívají, že budou vznikat hladomory, bude nedostatek pitné vody a někteří se dokonce shodují, že by mohla nastat druhá doba ledová.

Abychom zmírnili globální oteplování, je třeba přestat znečišťovat životní prostředí a snižovat emise skleníkových plynů. To ale znamená, že celé lidstvo musí přestat jezdit s automobily a skončit s výrobním průmyslem, který ke skleníkovému efektu hodně přispívá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8660 (vitejdoma.cz/zabava#7566)


Přidat komentář