Sopky

Když dojde k průniku lávy na povrch, vzniká tradiční kráter sopky. V případě, že je vulkán obzvlášť činný, roste výška i šířka kráteru. Tím způsobem se severoamerickásopka Mount McKinley stala nejvyšší horou tohoto světadílu.

Sopky

Sopky vypadají jako hora, které někdo usekl špičku. Jejich výskyt je nejčastější na hranách litosférických desek, které se pohybují po svrchním zemském plášti. Ten nemá pevnou strukturu a připomíná jakousi velice hutnou tekutinu.

Tyto desky se však mohou různě dotýkat, přičemž může docházet k tomu, že se jedna z nich zvedne, či klesne. V tomto místě může vniknout ta možnost, že se žhavá láva (magma) dostane přes tyto zlomy na povrch. Jejím působením vznikají vulkány neboli sopky. Tímto způsobem vznikla třeba v Japonsku sopka Fudžisan nebo Kilimandžáro.

  • Sopky - horké body

    Jiná varianta, kde můžeme sopku najít, jsou tzv. hotspot, česky horké body. Takového sopky můžeme najít na dně oceánu u Havaje nebo Kanárských ostrovů.

Tradiční kráter sopky

Když dojde k průniku lávy na povrch, vzniká tradiční kráter sopky. V případě, že je vulkán obzvlášť činný, roste výška i šířka kráteru. Tím způsobem se severoamerická sopka Mount McKinley stala nejvyšší horou tohoto světadílu.

Expedice na sopky

Některé sopky však mohou ve svém chrlení ustat. V tom případě magma zatuhne a sopka se tak ucpe. Pokud dojde k opětovnému průniku lávy mezi litosférickými deskami, může se stát i to, že si žhavá masa najde na povrch jiné cesty - prostřednictvím parazitických kráterů.

  • Výpravy na sopky

    Stejně jako existují hory méně či více náročnější na výstup, je to stejné i se sopkami. Akorát s tím rozdílem, že u aktivních vulkánů je třeba se dopředu připravit na úprk z kopce, pokud bychom měli tu smůlu, že by se sopka chystala zrovna vybuchnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8770 (vitejdoma.cz/zabava#8332)


Přidat komentář