Smějete se do telefonu?

Poté, co vám druhá strana přijme hovor, se nejdříve zřetelně představíme a uvedeme firmu, kterou zastupujeme. Ihned poté zjistíme, zda je volaný v situaci, kdy se nám může věnovat. V případě, že nemůže, určitě nám to sdělí.

Jak navázat kontakt s novým obchodním partnerem

Pokud hodláme telefonátem oslovit našeho případného nového obchodního partnera, určitě si na tento hovor vyhradíme trochu času. Telefonický kontakt bývá mnohdy prvním impulsem pro spolupráci a nevhodným chováním či špatným načasováním bychom mohli všechno znehodnotit už v zárodku.

Trpělivost přináší růže

Poté, co vám druhá strana přijme hovor, se nejdříve zřetelně představíme a uvedeme firmu, kterou zastupujeme. Ihned poté zjistíme, zda je volaný v situaci, kdy se nám může věnovat. V případě, že nemůže, určitě nám to sdělí.

Jestliže volá někdo nám a my mu nemůžeme okamžitě vyhovět, řekneme mu důvod a nabídneme mu, že mu zavoláme zpět, jakmile to bude možné (třeba z luxusního mobilu Motorola Razr V3).

Váš hlas prozradí všechno

To, že se usmíváte, sice váš telefonický protějšek nevidí, ale vycítí ve vašem hlase. Když uslyší jenom náznak nervozity, je to krok k tomu, že vám už nebude při dalším jednání tak důvěřovat. Sebedůvěra je velmi důležitá.

Artikulujtě a mluvte zřetelně

Při telefonování je náš partner odkázán pouze na náš hlas, musíme mu tedy umožnit, aby zachytil každé naše slovo. Přílišné tempo naší mluvy a špatná artikulace tedy může všechno zhatit. Jestliže hovoří druhá strana, snažíme se vhodně dát najevo náš zájem, aniž bychom rozhovor narušovali.

  • Osobní schůzka je vždy nejlepší

    Mobilem se dá operativně domluvit cokoliv, ale pro závažné věci si vždy sjednejme osobní schůzku. Jak při osobní schůzce podávat ruku?

    Za určitých okolností lze obchodního partnera pozvat i k sobě domů. V letních dnech je příjemné posezení na zahradě, kdy ovšem musíte dodržet určité profesionální dekorum. Vaše zahrada by v tuto chvíli samozřejmě neměla vypadat jako tankodrom.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8782 (vitejdoma.cz/zabava#8370)


Přidat komentář