Samurajové

Pro samuraje bylo nejhorší urážkou a potupou padnout do zajetí. V takovém případě samuraj raději provedl tradiční sebevražedný rituál Sepuku. Sebevražedného obřadu Sepuku se vždy účastnili svědci a pomocník.

Kdo byl samuraj?

Samurajové byli vynikajícími bojovníky, kteří sloužili svému pánovi či přímo císaři. Samotné slovo „samurai“ znamená sloužit. Tito služebníci fungovali především jako tělesná stráž a byli cvičení od velmi útlého věku. V boji útočili především na slabiny a nekrytá místa protivníka.

Vysoké společenské postavení

Právo nosit meč samurajům zajišťovalo vysoké společenské postavení. Služba pánovi znamenala povinnost položit za něj v případě nutnosti život. Pokud by tak neučinil, musel by spáchat sebevraždu nebo se stát tzv. roninem, člověkem na okraji společnosti, kterého by nikdo nesměl vzít do služeb.

Sebevražedný rituál Sepuka

Pro samuraje bylo nejhorší urážkou a potupou padnout do zajetí. V takovém případě samuraj raději provedl tradiční sebevražedný rituál Sepuku. Sebevražedného obřadu Sepuku se vždy účastnili svědci a pomocník. Sepuku se provádělo speciální dýkou do spodní části břicha, které bylo považováno za sídlo života. Pokud nebyl samuraj schopen sebevražedný akt sám dokončit (podle tradice Sepuku se musel doslova vykuchat), přišel na řadu pomocník, který úkol dokonal setnutím sebevrahovy hlavy.

Bušidó

Bušidó je označení pro samurajský kodex, kterým se musel řídit každý samuraj. Patřila zde především čest, věrnost, upřímnost, odvaha, dobrota, pokora, spravedlivost, respekt a sebekontrola. Samurajové měli nekonečnou trpělivost, mluvili pouze pravdu a nedávali najevo své emoce. Kodex Bušidó částečně dodržují i bojovníci Aikidó, o kterých si více můžete přečíst zde.

Japonský oděv kimono

Samurajové nosili tradiční japonský oděv kimono, ke kterému se chovali s úctou a dávali si záležet na jeho čistotě. Důležitou součástí kimona byl pásek zvaný obi.

Pomocné zbraně pro samuraje

Samurajové se v boji museli držet všech zásad kodexu Bušidó. Měli na sobě brnění zahrnující krunýř a ocelovou helmu. Jako zbraně sloužily kromě nože a meče také luky. Samurajové většinou jezdili na koních.

Druhy zbraní samurajů

Samurajové nosili 98 cm dlouhé meče zvané Katanu a kratší meče zvané Wakizashi.

  • Samurajské meče

    Meče samurajů měly až magický význam. Dávaly jim čest a slávu a byly symbolem jejich oddanosti pánovi. Meč byl vyráběn specializovaným řemeslníkem a stejně oceňovanými byli i leštiči mečů. Rukojeť byla většinou potažena rejnočí nebo žraločí kůží a omotána koženou stuhou. Pravidla použití meče byla velmi obsáhlá a složitá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8792 (vitejdoma.cz/zabava#8395)


Přidat komentář