Sahara - saharská poušť

Poloha Sahary. Sahara a náhorní plošiny. Nejvyšší a nejnižší místa Sahary. Podnebí Sahary. Sahara a písečná poušť. Obyvatelé Sahary. Sahara se rozkládá přes 10 států - Egypt, Alžírsko, Libye, Maroko, Tunisko, Čad, Niger, Mauretánie, Mali, Súdán.

Poloha Sahary

Sahara se rozkládá přes 10 států (Egypt, Alžírsko, Libye, Maroko, Tunisko, Čad, Niger, Mauretánie, Mali, Súdán) od Atlantského oceánu k Rudému moři. Na severu Saharu ohraničuje pohoří Atlas a Středozemní moře, na jihu pak pásmo Sahelu.

Sahara a náhorní plošiny

Většinu povrchu Sahary tvoří náhorní plošiny, které dosahují průměrné 200 až 500 m.

Nejvyšší a nejnižší místa Sahary

Nejvyšším pohořím Sahary je hora Emi Musei (3 415 m). Nejnižší místo leží v Katarské proláklině, kde je povrch pouště 133 m pod mořem.

Podnebí Sahary

Na Sahaře překračují denní teploty 40°, ale v noci klesají až k bodu mrazu. Srážky ročně nepřesáhnou ani 100 mm.

Sahara a písečná poušť

Většina si Saharu představuje jako písečnou poušť, i když je většina jejího povrchu kamenitá. Zabírá asi jen 1/9 celkové plochy. Silným větrem se vytvářejí dlouhé písečné přesypy, které se stěhují.

Obyvatelé Sahary

Na Sahaře žijí v největší míře Berbeři a Tuaregové. Nejhustěji je obydlená na severu, kde jsou velká města jako Tripolis, Bengházi a jiné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8653 (vitejdoma.cz/zabava#7508)


Přidat komentář