Šachy

Dostáváme se ke klíčovému bodu celé hry a tou je uštvání nepřátelského krále do pozice, která se nazývá mat. Král je jediná figura, která se nedá ze hry odstranit, je pouze napadána soupeřícími kameny ve směru, které jsme vymezili v předchozím odstavci.

Královská hra jménem - šachy

Tato oblíbená hra vznikla pravděpodobně v 6. století našeho letopočtu, když indičtí filosofové převedli na hrací desku o šedesáti čtyřech polích souboj čtyř vojevůdců - rádžiů. Hru nazvali Čaturanga a o právo tahu se házelo kostkou.

Později se kvarteto armád smrsklo do dvou bojujících útvarů, přičemž každá stála ve dvou řadách.

Když v Indii začal platit zákaz hazardních her, kostka zmizela, upravil se pohyb a stavění některých figur a protože už z původní Čaturangy toho moc nezůstalo, změnil se název na Čatrang.

Rozšíření šach do Evropy

V tom, jak se šachy dostaly poté do Evropy, se prameny rozcházejí, je jisté, že ve 13. století se popisuje v Alfonsově a Cottonově rukopisu způsob hry v Čatrang. Důležitou figurou a hlavní figurou byl šáh (jinak perský vládce) a po něm se Čatrang přejmenoval na šachy.

 • Dámu šachy neznaly

  Možná pro vás bude překvapení, že figura, kterou dnes známe pod označením dáma, nesla původně označení první ministr. Z toho důvodu se pěšec po přejití celé šachovnice změnil biologicky zcela správně v chlapa (i když ministerského) a ne v dámu.

Složení figurek na bitevním poli

V současnosti tedy šachovnici obývají dvě znepřátelené armády, jedna bílá a druhá černá. Obě mají po 16 figurách, z nichž je:

 • 8 pěšců, pěšáků nebo také pinčlíků
 • 2 věže
 • 2 koně
 • 2 střelci
 • 1 dáma
 • 1 král.

  Rozestavení je následující: věž, jezdec, střelec, dáma (bílá dáma na bílem poli a obráceně), král, střelec, jezdec a věž. Před nimi je šik osmi pěšců.

 • Jak táhnout se šachovými figurami

  Nejdříve je třeba říct, že v šachu se táhne v jednom tahu pouze jednou figurou, kromě tzv. rošády, kdy se buď levá nebo pravá věž prohodí s králem.

  Zároveň platí pravidlo - sáhnuto, táhnuto, takže odpadá ohmátávaní jednolivých kamenů se slovy - „jak bych to tak udělal”.

Šachové turistické značky

A jak je tedy dovoleno táhnout:

 • král se pohybuje libovolným směrem, ovšem pouze o jedno pole s výjimkou zmíněné rošády
 • dáma se pohybuje libovolným směrem, po horizontále i vertikále bez omezení
 • střelec se pohybuje pouze vertikálně (tzn. po černých nebo bílých polích), ale není omezen počtem polí
 • jezdec (někdy také kůň) skáče po polích, které tvoří písmeno L. Jedno vpřed a dvě do strany nebo dvě vpřed a jedno do strany. Z toho vyplývá, že jako jediný může přeskakovat figury stojící v dráze jeho pohybu.
 • věž se pohybuje pouze po horizontále, ale není omezena počtem polí, které urazí.
 • pěšec se pohybuje vždy jen o jedno pole vpřed, ze základního postavení může poskočit až o dvě pole. Své protivníky bere o jedno pole po uhlopříčce. V tomto směru existuje jeden speciální tah tzv. braní mimochodem, což je vyřazení protivníkova pěšce, pokud tento ze základního postavení přešel díky posunu o dvě pozice právě to pole, které náš pěšec ohrožuje.

Konec jménem - šach mat

Dostáváme se ke klíčovému bodu celé hry a tou je uštvání nepřátelského krále do pozice, která se nazývá mat. Král je jediná figura, která se nedá ze hry odstranit, je pouze napadána soupeřícími kameny ve směru, které jsme vymezili v předchozím odstavci. Pokud hráč nemůže svého krále ze šachu dostat, ať už pohybem jeho samotného nebo představením jiné své figury či sebráním soupeřova kamene, jedná se o šach mat (šáh je mrtev).

Kdy možná remíza

I remíza je v šachách možná a existuje několik možností, jak se k ní hráči propracují. Při turnajích velmistrů se často stává, že jeden hráč druhému tuto variantu nabídne a ta je při vědomí, že není možné strhnout převahu na svou stranu, přijata. Druhým případem je takové postavení (a někdy i nedostatek) figur, které nepřípouští udolání protivníkova krále. Další variantou je dosažení takového postavení, kdy soupeřův král sice nestojí v šachu, ale žádný jiný tah nemůže provést, aby ho to tohoto postavení nedostal.

 • Šachová simultánka

  V případě, že jeden šachista hraje souběžně několik partií najednou proti více soupeřům, jedná se o tzv. simultánku. Tato schopnost však vyžaduje opravdu velké soustředění a bleskové uvažování na několika úrovních.

 • Šachová bitva historie

  Nejsledovanějšími duely v nedávné historii šachu byly zcela jistě partie Anatolije Karpova a Garri Kasparova o titul mistra světa. A co takhle získat trochu zručnosti při biliáru?

Vysoká úrověn hraní šachů

Nemusíte si lámat hlavu, jestliže sledujete některé šachové partie na vysoké úrovni, že to takhle nedokážete. Důležité je si provětrat mozek a zkusit si trochu pokombinovat pár tahů dopředu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8796 (vitejdoma.cz/zabava#8401)


Přidat komentář