Realitní kanceláře

Pokud nakupujete nebo prodáváte nemovitost přes realitní kancelář, máte záruku, že obchod bude sjednán dle právních předpisů a máte větší šanci k nalezení případného zájemce.

Co zahrnuje činnost realitní kanceláře

  • zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí
  • správu nemovitostí
  • leasing nemovitostí
  • developerství (výstavba a následný prodej či pronájem nemovitostí nebo objektů)

Co nabízejí

Pokud nakupujete nebo prodáváte nemovitost přes realitní kancelář, máte záruku, že obchod bude sjednán dle právních předpisů a máte větší šanci k nalezení případného zájemce. Většina realitních kanceláři nabízí nemovitosti na serverech, na které nemůže běžný občan inzerci zadávat.

Prodej Vaší nemovitosti

Aby jste mohli nemovitost přes realitní kancelář nabízet, musíte nejdříve prokázat, že nemovitost skutečně vlastníte (výpisem z katastru nemovitostí, darovací či kupní smlouvou, nájemní smlouvou na družstevní byt nebo jiným dokumentem).

 

Pracovník RK si nejdříve vaši nemovitost prohlédne, zhotoví si fotografie nemovitosti, zkontroluje, zda je opravdu ve vašem vlastnictví. Teprve poté s vámi sepíše smlouvu o zprostředkování prodeje či pronájmu. Nemovitost ihned nabízejí – na letácích, v inzertních novinách či na internetu. Zájemcům poskytují možnost prohlédnout si tuto nemovitost a v případě souhlasu s nabízenou cenou i ostatními podmínkami prodeje (souhlasit musíte samozřejmě i vy), s oběma stranami sepíší smlouvu.

Provizní systém

Odměnou za služby realitní kanceláře je provize z prodejní ceny nemovitosti (platí ji vždy majitel nemovitosti). Pohybuje se od 3% do 10%. V případě pronájmu nemovitosti je provizí výše jednoho měsíčního nájmu. Zájemce o nemovitost žádnou provizí neplatí. ## Druhy smluv u realitních kanceláří

Pokud se rozhodnete nabízet svou nemovitost před realitní kancelář a zavážete se, že ji nebudete nabízet další realitní kanceláři ani ji nebudete nabízet sami, sepíšete s realitním makléřem tzv. exkluzivní smlouvu. Neexkluzivní smlouva vám naopak dovoluje nabídnout nemovitost do více realitních kanceláří a nabízet ji zároveň sám.

Realitní kancelář - služby

  • vyhledávání vhodného zájemce o vaši nemovitost (mimochodem, umíte se ubránit vloupání?)
  • vyhledávání vhodné nemovitosti pro zájemce
  • prezentace nemovitosti v médiích (noviny, Internet, letáky)
  • řízení prodeje nemovitosti s cílem dosažení maximální tržní ceny
  • právní služby (sepisování smluv, notářské služby)
  • znalecké odhady (odhad skutečné tržní ceny nemovitosti)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8588 (vitejdoma.cz/zabava#6220)


Přidat komentář