První krok k úspěchu - vizitka

Návštívenky se totiž trochu vytratily z českého prostředí, ale s návratem podnikání se tato milá pozornost a zároveň i nenápadný marketingový prvek zrehabilitovala a v těchto dnech už existuje několik druhů vizitek.

První setkání s vizitkou

Dá se předpokládat, že první setkání s vizitkou se u většiny odehrávalo v tom okamžiku, když v napínavé detektivce vyšetřující soukromé očko například Phil Marlowe s větou - kdyby vás ještě něco napadlo - předalo většinou krásné podezřelé malinký kartónek.

 • Vizitky zažily boom

  Návštívenky se totiž trochu vytratily z českého prostředí, ale s návratem podnikání se tato milá pozornost a zároveň i nenápadný marketingový prvek zrehabilitovala a v těchto dnech už existuje několik druhů vizitek a jejich grafického i povrchového zpracování.

Správný vzhled vizitky

Mohlo by se říct, že jak si vizitku navrhneme, takovou ji budeme mít. Už není překážkou tvar, barevnost a další grafické vychytávky. Pokud však chceme mít opravdu vizitku, která zaujme a poslouží svému účelu, je vhodné ji provést přehledně a především na ní uvést všechny důležité údaje a kontakty. Vizitky musí svým vzhledem zaujmout!

Vyloženě bychom se měli vyvarovat toho, aby návštívenka působila nevkusně a aby byla přeplácaná.

 • Vizitky zabraňují nedorozumění

  Kartónky, které obsahují nejzákladnější informace, by se měly předávat při osobních setkáních, protože se tak snadněji předchází tomu, že zapomenete nebo spletete jméno vašeho obchodního partnera, což může mít dalekosáhlé následky pro další jednání, stejně jako špatné podávání ruky.

Kdo řekl, že vizitka je jenom pro manažery!

Není nikdo psáno, že vizitkama se mohou chlubit pouze obchodní zástupci, reklamní manažeři a soukromí detektivové. Vizitku si můžeme nechat zhotovit i sami za sebe.

Existují tyto typy navštívenek:

 • osobní - zde uvádíme pouze jméno a příjmení a případné tituly
 • soukromá - ke jménu a příjmení zde připojíme i adresu a telefonní kontakt
 • obchodní - kromě jména příjmení by se na této vizitce měl objevit i obchodní název firmy, kontakty a pracovní zařazení zaměstnavatele
 • kombinovaná - na takovéto navštívence jsou všechny osobní i pracovní údaje
 • dvojjazyčná - z jedné strany je vizitka v češtině a z té druhé většinou anglický nebo německý ekvivalent. Šetřit se musí i na malých formátech.
 • A kam vizitku nejlépe umístit?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8795 (vitejdoma.cz/zabava#8400)


Přidat komentář