Policie ČR

Přišla sedmá, osmá třída a s ní jsme vešli do období života zvaného puberta. Občas jsme se porvali, kouřili první cigarety, testovali různý alkohol a před Silvestrem házeli petardy všude kolem.

Pohled na policii

Jak se na policii dívají ti, kdo nemají nikoho takového v rodině.

 • Policie a syndrom Policejní akademie

  Když jsem byl na první stupni základní školy, 95 procent mých spolužáků chtělo být "policajtem". Dílem se o to zasloužily americiké filmy typu Policejní akademie a dílem dětské vnímání tohoto povolání, jako něčeho krásného. Který kluk by nechtěl život nabitý rychlou jízdou, střílením a uznáními za statečnost.

 • Policie a prokletí pubertálního věku

  Přišla sedmá, osmá třída a s ní jsme vešli do období života zvaného puberta. Občas jsme se porvali, kouřili první cigarety, testovali různý alkohol a před Silvestrem házeli petardy všude kolem. Najednou už policie nebyla náš ochránce. Téměř ze dne na den to byli "chlupatí", kteří nás otravovali a kterých jsme se báli. Pak už stačil jeden či dva zápisy za používaní pyrotechniky a rušení klidu a "poldové" byli absolutně mimo náš zájem. V té době už nechtěl být policistou téměř nikdo.

 • Policie vs. normální práce

  Každý jsme se rozešli někam jinam. My, kteří nešli na policejní školu, jsme si udělali vyuční list nebo maturitu a uvažovali co dál. Někdo je na vysoké škole, někdo ne. Najednou zjišťujeme, že volných míst není tolik, kolik bych si představovali a že práci, kterou by nám dali, vlastně za tu trochu peněz ani nechceme dělat. Ale jít k policajtům? Reakce okolí je většinou jasná: „Zešílel jsi? Najdi si nějakou ‚normální’ práci.”

Pozitiva a negativa policie ČR

Výhody práce u Policie ČR:

 • Chtěli jste vždy mít poslání? Ne nějakou práci, ale povolání. Sloužit lidem? Jděte do toho.
 • Poměrně vysoký příjem
 • Naturální odměny – získáváte uniformu, obuv či doplňky
 • V případě práce mimo trvalé bydliště máte nárok na ubytovnu, či příspěvek na bydlení
 • Po určitých odsloužených letech máte nárok na výsluhovou penzi
 • Možnost kariérního postupu - A mít věrného společníka je už jen vaší odměnou.

  Nevýhody policejního povolání:

 • Fyzická i psychická náročnost

 • Vysoké riziko zranění či zabití
 • Nesmíte být členem politické strany či mít další zaměstnání
 • Stálá pohotovost
 • Zničený rodinný život (drtivá většina policistů se téměř neúčastní výchovy svých dětí)
 • Každé špatné rozhodnutí může ohrozit něčí život

Základní informace pro uchazeče policie ČR

Policie – „Můžu hned k ‚přepadovce’?”

 • Jako nového policistu vás zařadí k jednomu ze čtyř základních útvarů
 • Po určité době jste teprve přeložen k zvláštním složkám, podle schopností a zkušeností

  Pořádková policie:

 • Chrání veřejný pořádek

 • Bojuje proti kriminalitě
 • Provádí trestní a přestupkové řízení
 • Dohlíží na bezpečnost silničního provozu

  Železniční policie:

 • Zajišťuje veřejný pořádek na vlakových nádražích a ve vlacích

 • Chrání bezpečnost cestujících a dopravovaných zásilek

  Dopravní policie:

 • Dohlíží na bezpečnost a plynulost sliničního provozu

 • Reší dopravní nehody

  Cizinecká a pohraniční policie:

 • Zajišťuje ochranu státních hranic mimo hraniční přechody

 • Kontroluje doklady na hraničních přechodech
 • Povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců
 • Uděluje statut uprchlíka

  Policie – „Kam se mám obrátit?”

  Stačí si z internetu stáhnout žádost o přijetí do služebního poměru a doručit na příslušné personální pracoviště policie.

  Policie – „Jaké podmínky mi ukládá ministerstvo vnitra?”

 • Občanství České republiky

 • Věk nad 18 let
 • Čistý trestní rejstřík
 • Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby (ověřováno testy)

  Policie – „Přijímací řízení?”

 • Psychologické vyšetření obsahuje řadu testů zkoumajících zejména strukturu osobnostního profilu uchazeče s ohledem na potřeby výkonu služby.

 • Prověrka fyzické zdatnosti se skládá ze čtyř testů: Člunkového běhu, běhu na 1000 m, celomotorického testu a cvičení kliků
 • Komplexní zdravotní prohlídka

  Policie – Přijetí do služebního poměru

 • Délka přijímacího řízení je obvykle kolem tří měsíců, proto NENÍ vhodné ukončit stávající pracovní poměr

 • Jako nově nastupující příslušník máte smlouvu na dobu neurčitou se zkušební dobou 12 měsíců

  Policie – Vzdělávání

  Uchazeči se středním vzděláním:

 • Po přijetí do služebního poměru nastupujete k absolvování základní odborné přípravy, jenž trvá 12 měsíců a kterou v rámci policejního školství poskytují střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, Brně, Jihlavě a v Holešově

 • Poté jste vysláni k řízené praxi o trvání šest měsíců

  Uchazeči s vysokoškolským vzděláním:

 • Základní odborná příprava probíhá formou dálkového studia na SPŠ MV v Brně

 • Týdenní soustředění se uskutečňuje v intervalu 4 až 6 týdnů
 • Délka studia je 10 měsíců, včetně přípravy a vykonání závěrečné zkoušky

  Zákony o odměňování policistů:

 • č. 143/1992 Sb.

 • č. 330/2003 Sb.

  Složky služebního příjmu policisty:

 • Platový tarif

 • Hodnostní příplatek
 • Zvláštní příplatky
 • Osobní příplatek
 • Příplatek za službu v noci, sobotu a neděli a za službu ve svátek
 • Odměna
 • Příplatek za službu v zahraničí
 • Příplatek za vedení
 • Služební příjem za službu přesčas

  Naturální nároky Policie ČR:

 • Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji

  Výsluhové nároky Policie ČR:

 • Odchodné – jednorázově, pokud služební poměr trval alespoň 6 let

 • Příspěvek za službu – 20 % měsíčního služebního příjmu, jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 10 let

 •  

  Sociální výhody Policie ČR:

 • Máte nárok na 37 kalendářních dnů dovolené v roce

 • Ve volném čase můžete využívat také celou řadu sportovních zařízení či se stát členy sportovních klubů policie
 • Fond kulturních a sociálních potřeb poskytuje příspěvky na dovolenou či na kulturní akce

  Policie – Kariéra:

 • Zatím neexistuje právní úprava kariérního řádu

 • Na uvolněné pozice jste ustanoveni svým nadřízeným

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8859 (vitejdoma.cz/zabava#8655)


Přidat komentář