Polární záře

Polární záře se obvykle vyskytuje na území od 23 stupně zeměpisné šířky směrem k pólům. Podle toho, na které polokouli se vyskytuje, ji označujeme jakoAuroru Borealis (severní) a Auroru Australis (jižní).

Zemská atmosféra a vnik polární záře

Polární záře je název pro světelný jev, který se vytváří v zemské atmosféře ve výšce zhruba 80 až 130 km. Velký vliv na tento úkaz má působení Slunce, které vysílá směrem k magnetickému poli Země plazmu tvořenou volnými elektrony a protony. Tomuto shluku se říká sluneční vítr. Tento vítr je přitahován zmíněným magnetickým polem. Do zemské atmosféry pak tyto nabité částice vnikají kolem magnetických pólů, kde se v atmosféře střetávají s molekulami vzduchu.

Při těchto nárazech vzniká energie, která se projevuje jako intenzivní světlo. Díky neustálému proudu částic se výsledný efekt, který můžeme spatřit, neustále proměňuje co do tvaru i barvy. Pokud by byla sluneční aktivita opravdu vysoká, mohli bychom pozorovat polární záři i nad naši republikou.

Princip vzniku polární záře

Polární záře se obvykle vyskytuje na území od 23 stupně zeměpisné šířky směrem k pólům. Podle toho, na které polokouli se vyskytuje, ji označujeme jako Auroru Borealis (severní) a Auroru Australis (jižní). Jestliže se v zemské atmosféře vyskytuje dostatek kyslíku, je pravděpodobné, že se polární záře zabarví do červena nebo do žluto zelena, modrá a fialová barva zase svědčí o přítomnosti dusíku. Nejlepším obdobím pro výskyt polární záře jsou jasné noci v měsících, ve kterých se pozvolna blíží či naopak ustupuje zima (září, říjen a únor, březen).

## Kde ji lze často vidět

Jak už bylo výše uvedeno, polární záři bychom za určitých podmínek a velké sluneční aktivitě mohli teoreticky vidět i v našich zeměpisných šířkách, ale nejlepším místem, kde se dá tato hra světla pozorovat, je určitě Laponsko, především místo zvané Trojbod, což je norsko-švédsko-finská hranice. V této oblasti je polární záře na obloze úplně přirozeným jevem pravidelně se opakujícím několik dní v týdnu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8843 (vitejdoma.cz/zabava#8582)


Přidat komentář