Podání ruky

Vypadá to úplně jednoduše - pravice se vytrčí a stiskne jinou nabízenou pravici od člověka, o kterém toho zatím moc nevíte, přičemž o vás může získat právě tímto úkonem mnoho informací.

První kontakt s cizincem

Vypadá to úplně jednoduše - pravice se vytrčí a stiskne jinou nabízenou pravici od člověka, o kterém toho zatím moc nevíte, přičemž o vás může získat právě tímto úkonem mnoho informací. Proto je třeba se připravit například před přijímacím pohovorem (máte jasno ve své pracovní smlouvě?), před návštěvou rodičů své nastávající nebo u příležitosti obchodní schůzky i na tuto zdánlivou drobnost.

Podání ruky, či lépe řečeno způsob a síla stisku je pro náš protějšek signálem, zda nás má považovat za partnera, kolegu nebo naopak pochybné individuum, ba dokonce jedince, před kterým je třeba mít se napozoru. Osobnímu setkání často předchází telefonický kontakt, který také velmi ovlivňuje to, jak budeme přijati.

Etiketa pěti prstů

Při podání ruky je třeba řídit se pravidlem o zlaté střední cestě. Tedy v zásadě nemačkat svému protějšku jeho končetinu tak, aby mu vyhrkl slzy do očí a občas křupla nějaká ta kůstka (zejména pokud jste změnili tuk ve svalovou hmotu). V tom případě určitě pojme podezření, že v případě další spolupráce budete mít tendence všechno řešit silou.

A naopak, když se vaše pravice vyznačuje vlastnostmi tzv. leklé ryby, nejenže váš partner vytuší, že zřejmě budete zakřiknutý tichošlápek, ale mnohdy v něm toto podání-nepodání může vyvolat dojem, že o jednání nemáte valný zájem a i když následně budete excelovat a chrlit podařené bonmoty, prvotní dojem už nepřebijete.

Dodržujte vzdálenost

Kromě drcení končetin a leklých ryb je rovněž velkou chybou nabourání bezpečné nebo dokonce intimní zóny vašeho protějšku. A „intimní zónu” vaší drahé polovičky znáte dobře? Při prvních kontaktech tedy udržujte vzdálenost, která se nesmrskne zhruba pod 70 cm. Zároveň se nedoporučuje při těchto příležitostech používat příliš srdečný potřes nebo k pravici přidávat ještě chmat levou rukou např. za paži.

Nejlépe je napřáhnout svou ruku přímo před sebe a za doprovodu neutrálního pozdravu (Těší mě, Rád Vás poznávám) dvakrát mírně ale pevně stisknout. Stejně rázně a bez otálení, jako jste končetinu vystřelili vpřed, ji stáhněte zpět k tělu. Při této proceduře se dívejte na osobu, se kterou se seznamujete, a usmívejte se. Myslete stále na to, že jste cizincem, který se tímto fyzickým kontaktem představuje svému okolí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8831 (vitejdoma.cz/zabava#8530)


Přidat komentář