Památky - Římské koloseum

Koloseum v Římě je nejzachovalejší a jednou z nejdůležitějších římských památek. V 17. století bylo částečně zničeno, když do něj turecký bej nechal prorazit průlom, aby porazil berberské povstalce, kteří se uvnitř opevnili.

Památka v Římě

Koloseum v Římě je nejzachovalejší a jednou z nejdůležitějších římských památek. V 17. století bylo částečně zničeno, když do něj turecký bej nechal prorazit průlom, aby porazil berberské povstalce, kteří se uvnitř opevnili.

Poškozené koloseum nebylo nikdy opraveno, ale v letech 1974 – 1980 byly provedeny rozsáhlé změny a od té doby slouží římské koloseum ke kulturním účelům.

Zábavní centrum minulosti, ale i současnosti

Koloseum je obrovský objekt, do něhož se vešlo až 50 000 sedících diváků. Stavba kolosea byla zahájena roku 72 našeho letopočtu za vlády císaře Vespasiána, dokončil ji, o osm let později, jeho syn Titus.

Koloseum má půdorys tvaru oválu, výška dosahuje 48 metrů a je postaveno z mramoru a kamene. Stěny kolosea jsou zesíleny betonem, cihlami a kovovou konstrukcí.

Využití kolosea

Staří Římané využívali koloseum jako dějiště gladiátorských her a zápasů otroků se zvířaty. Dokonce se v něm odehrávaly aranžované námořní bitvy, jelikož se celá aréna mohla zaplavit vodou. Většina těchto bojů a her byla násilná a umírali při ní jak zvířata, tak i lidé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8617 (vitejdoma.cz/zabava#6737)


Přidat komentář