Obraz - Mona Lisa

Jedná se o malbu olejem na dřevo topolu s využitím techniky sfumato. Žena na obraze sleduje diváka s nenapodobitelným a tajuplným úsměvem, jenž se stal terčem mnoha pověstí i spekulací.

Záhada kolem úsměvu

Jedná se o malbu olejem na dřevo topolu s využitím techniky sfumato. Žena na obraze sleduje diváka s nenapodobitelným a tajuplným úsměvem, jenž se stal terčem mnoha pověstí i spekulací. Totožnost ženy na obraze není známa a ani není jisté, zda jde o skutečnou ženu.

Jiný název pro Monu Lisu

Mona Lisa, také označována jako Gioconda, je asi nejslavnějším portrétem všech dob. Byla namalována mezi lety 1503 – 1506 Leonardem da Vincim.

Leonardo da Vinci si obraz Mona Lisy přibalil mezi svá zavazadla v roce 1516, když musel opustit Řím po udání svých spolupracovníků. Před tím než zemřel jej prodal francouzskému králi Františku I., který ho do Francie pozval. Král si tehdy obraz koupil za poměrně vysokou částku 4 000 zlatých dukátů.

Těžká období Mony Lisy

V současnosti obraz Mona Lisy vlastní francouzská vláda a je vystaven v Louvru v Paříži (Kde budete letos trávit silvestrovskou noc?). Během jeho historie byl nejdříve na zámku Fontainebleau a později ve Versailles. Po Velké francouzské revoluci pobývala Mona Lisa v Louvru kromě období, kdy byla pověšena v ložnici Napoleona.

Zajímavosti

Velkou roli u obrazu Mona Lisy sehrála jeho loupež z Louvru v roce 1911. Zpočátku byli z krádeže obviňováni stoupenci umělecké moderny, jako např. básník Apollinaire, jenž byl dokonce zatčen nebo Pablo Picasso, který musel k výslechu.

Nakonec se ukázalo, že obraz Mona Lisy ukradl Vincenzo Perugia, který ji dostal až do Florencie, kde ho nabídl ke koupi antikváři Alfrédu Gerimu. Ovšem při jeho prodeji byl zatčen.

Za zmínku také stojí to, že nad hlavou Mona Lisy je zelený vertikální proužek. Může za to deska topolového dřeva, která praskla. Podklad se vydrolil a barva spolu s ním. Neexistuje technologie, která by původní barevný charakter díla nahradila. Je otázkou, jak vlastně Leonardo da Vinci tento obraz namaloval, když na něm nejsou stopy po štětci.

Rok 2006 byl pro vědce dalším krokem vpřed. Objevila se totiž teorie, která má objasnit tajemný úsměv Mona Lisy. Vědci došli k závěru, že úsměv patří ženě po porodu. Důvodem těchto teorií je nalezení stopy původní malby na obraze, kde má Mona Lisa přes tvář velmi tenký šátek. Ten nosívaly florentské ženy před anebo krátce po porodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8559 (vitejdoma.cz/zabava#5478)


Přidat komentář