Nutná ochrana - Velký bariérový útes

Velký bariérový útes je největší korálový útes světa, tvořen celou sítí útesů, která měří na délku více než 2000 km. Táhne se podél pobřeží severovýchodní Austrálie a od roku 1981 je pod ochranou UNESCO.

Velký bariérový útes

Velký bariérový útes je největší korálový útes světa, tvořen celou sítí útesů, která měří na délku více než 2000 km. Táhne se podél pobřeží severovýchodní Austrálie a od roku 1981 je pod ochranou UNESCO.

Viditelnost i z vesmíru

Z útesů vystupují místy na hladinu ostrůvky, na kterých se můžete i ubytovat. Útes se stále zvětšuje a vytváří nejrůznější kopce, plošiny, větvičky a tabule. Místy je útes vzdálen jen 50 m od pobřeží. Velký bariérový útes je jediným útesem viditelným i z Měsíce.

Obrovské množství atrakcí

Velký bariérový útes nabízí obrovské množství atrakcí: plavání, potápění, výlety lodí, místy také rybolov a vodní sporty. Přírodní krásy zde můžete pozorovat nejen jako potápěči hluboko pod mořem, ale také jako turisté na pevnině a ostrovech.

Život pro mnoho živočichů s mořskou faunu

Velký bariérový útes je tvořen stovkami druhů korálů a je domovem stovkám různých druhů ryb a jiných zástupců mořské fauny. Problémem pro Velký bariérový útes je hvězdice trnitá, která jej čím dál tím více rozežírá. Důvodem je značný úbytek jejich přirozených nepřátel.

Globální oteplování

Vlivem globálního oteplování se zvyšuje teplota vody v Korálovém moři, což má za následek vybělování korálů. Blednutí má negativní vliv na jednobuněčné organismy, které Velký bariérový útes opouštějí. Přitom právě na těchto organismech je přežití korálů závislé. Bez jednobuněčných organismů celé útesy umírají a drolí se. Více či méně je poškozeno již 70% korálových útesů. Vědci odhadují, že do roku 2050 může být Velký bariérový útes funkčně odumřelý.

Zelená zóna

Australská vláda nechala pro účel ochrany Velkého bariérového útesu zřídit tzv. zelené zóny, kde je zakázán jakýkoliv rybolov. Zelené zóny zabírají asi 5% celého útesu, ale v budoucnu se budou ještě rozšiřovat. Rybářům, kteří zákaz poruší, hrozí pokuty v řádech několika milionů korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8553 (vitejdoma.cz/zabava#5359)


Přidat komentář