Numerologie

Numerologie je nauka o číslech. Každé číslo od 0-9 má nějaký význam a vnáší tedy do data našeho narození určitou energii. Číslo lze přiřadit také ke každému písmenu, takže je možno převést jméno na soustavu čísel.

 

Co to je?

Numerologie je nauka o číslech. Každé číslo od 0-9 má nějaký význam a vnáší tedy do data našeho narození určitou energii. Číslo lze přiřadit také ke každému písmenu, takže je možno převést jméno na soustavu čísel a z ní pak vypočítat jedno, které je pro vás charakteristické.

Nahlédnutí do Vaší budoucnosti

Numerolog vám může na požádání vypracovat numerologický rozbor jména a data vašeho narození, vypočítá vaše osobní číslo. Všímá si také tzv. psychického čísla (den narození) a životního čísla (součet cifer v datu narození). Dokáže dokonce určit věk vaší duchovní vyspělosti. Podobně jako astrolog může pomocí čísel nahlédnout do vaší budoucnosti (narozdíl od astrologa vám však nesestaví horoskop, ale tzv. numeroskop).

## Historie

Učení o významu čísel se věnovali už v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Zavedl jej Pythagoras a jeho systém se používá dodnes.

Numerologický rozbor

Numerologie data narození se k poznání sebe či druhých využívá nejčastěji. Numerologickým rozborem vašeho data narození můžete zjistit, jaká je podstata vaší osobnosti, jaké máte vrozené nadání a co vám naopak v povaze chybí.

Rozbor písmen

Numerologie jména se provádí pomocí převedení jednotlivých písmen vašeho jména na čísla. Pomůže vysvětlit význam jména a odhalit energii, kterou v sobě skrývá. Díky aplikaci tohoto rozboru na potenciální jména vašich potomků zjistíte, které jméno předurčuje dítě k jakému osudu.

Datum narození

Numerologická mřížka slouží ke vkládání jednotlivých čísel z datumu narození. Podle toho, kterých čísel máme ve svém datu narození nejvíce a která čísla chybí, se dají určit naše nejsilnější a nejslabší stránky. Také celkový vzhled vyplněné mřížky napovídá o osobnosti člověka.

Nahlédnutí do blízké budoucnosti

Numerologická předpověď je buď roční nebo dlouhodobější. Roční nemusíte využít jen na ten rok, ve kterém se nacházíte, ale i na kterýkoliv rok minulý, který vám pomůže pochopit určité souvislosti. Dlouhodobější předpověď vám poskytne nahlédnutí do blízké budoucnosti.

Hodíte se k sobě?

Můžete využít jste-li zvědaví, zda se k sobě s partnerem hodíte. Partnerský rozbor lze aplikovat i na pracovní týmy nebo na vlastní rodinu.

Rozbor osobnosti

vám může vypracovat pouze specializovaný numerolog. Na 10-15 stránkách se dočtete o svých přednostech i záporech, o vaší životní cestě. Celkový numerologický rozbor osobnosti vám pomůže najít sebe sami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8610 (vitejdoma.cz/zabava#6595)


Přidat komentář