Není hudba jako hudba

Zvuk, který vnímáme, nevychází jen z reprosoustav, ale také se tříští o nejrůznější překážky v prostoru. Vy i aparatura byste se měli nacházet přibližně ve stejných vzdálenostech od bočních zdí.

Zasedací pořádek

Reprobedny by měly mít svůj zasedací pořádek. Pamatujte, že výškový reproduktor by měl být v rovině vašich uší. Jedině tak se rozptýlí vysoké kmitočty do prostoru. Dále platí zásada, že reprosoustava by měla spolu s posluchačem tvořit vrcholy rovnoramenného trojúhelníku. Dvě strany tak tvoří vzdálenost posluchače od beden a třetí stranu tvoří vzdálenost mezi bednami, která by měla být menší.

Kvalitní hudba udělá svoje

Zvuk, který vnímáme, nevychází jen z reprosoustav, ale také se tříští o nejrůznější překážky v prostoru. Vy i aparatura byste se měli nacházet přibližně ve stejných vzdálenostech od bočních zdí. Hudba a zvuk tak nebude deformován prostorem. I při poslechu ze sluchátek nemusí být zvuk ideální.

Jak správně rozestavět reproduktory

Reprosoustavy by se neměly nacházet přímo v rozích místností, protože by se o ně zvukové vlny odrážely a zvuk by zněl dunivě. Umístění zaleží ale také na typu vašich beden a jejich konstrukci. Zobecnit se dá jen vliv vyústění bassreflexové trubky reprosoustav. Pokud trubka ústí na přední straně bedny, můžete ji umístit blíže ke stěně. V opačném případě by byly basy pohlceny prostorem a vydávaly by dunivý tón. Všechny bedny potřebují kolem sebe volný prostor.

Kvalitní čistá hudba

Zabijákem kvalitní čisté hudby jsou plochy nábytku, oken a dveří, které odrážejí zvukové vlny a ty se k nám dostávají s určitým časovým posunem. Plochy by měly být alespoň částečně rozčleněny, aby zvuk „klouzal” rovnoměrně. Problémem bývají také kusy nábytku či skleněných tabulí, které rezonují. Samotné reprosoustavy by neměly ležet na nábytku nebo na podlaze, ale na speciálních gumových podložkách nebo kovových hrotech, které vibrace pohlcují.

Pozor na magnetické pole

Přední reprosoustavy a centr musí být umístěny tak, aby nenarušovaly kvalitu přenášeného obrazu na vašem televizním přijímači. Magnety reproduktoru vyzařují totiž poměrně silné magnetické pole, proto je umístěte od televize raději dál.

Myslete na zdraví

Říká se, že hudba léčí, ale pokud si nastavíte svou soupravu špatně a bude tak zbytečně moc rezonovat, můžete přijít i k vážně zdravotní újmě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8785 (vitejdoma.cz/zabava#8383)


Přidat komentář