Není doutník jako doutník - jak si správně vybrat

Na vývoj doutníku měli, ač se to nezdá, hlavní vliv Španělé a to i na tolik proslulé a oblíbené „havana”. Na Pyrenejském poloostrově se totiž doutníky uchytily daleko více než třeba cigarety a dýmky a byli to právě Španělé.

Doutníky

Doutník, to je především potěšení z kvalitního tabáku. Pravý nefalšovaný doutník by měl být napěchován jedině přírodním tabákem a jeho krycí list by měl mít opět původ z tabákovníku.

Na vývoj doutníku měli, ač se to nezdá, hlavní vliv Španělé a to i na tolik proslulé a oblíbené „havana”. Na Pyrenejském poloostrově se totiž doutníky uchytily daleko více než třeba cigarety a dýmky a byli to právě Španělé, kdo zbudoval na Kubě první manufakturu na výrobu vlhkých doutníků (long fillery).

Vznik názvu doutníků

Když už jsme se dostali sem, je třeba říct, že se doutníky dělí na dvě základní skupiny.

Ta první jsou zmíněné long fillery nebo vlhké doutníky. Svůj název získaly díky tomu, že se výrábějí v prostředí s poměrně velkou vlhkostí a obsahují dlouhou tabákovou náplň. Ta je tvořená celými svinutými listy, které obepíná ještě jeden, kterému se říká vázací.

Celý doutník je pak obalen ještě dalším listem, tzv. krycím. Zmíněná vlhkost, ve které toto kuřivo vzniká, by měla být udržována po celou dobu skladování až do spotřeby. A především, tyto doutníky jsou výhradně vyráběny ručně.

Doutníky krátké

Short fillery jsou naproti tomu baleny strojově. Jejich náplň jsou rovněž tabákové listy, ale ty jsou tentokrát seřezané a jedná se o směs tabáku z různých zemí. Vázací a krycí list zůstává i zde, ale v případě levnějšího doutníku může vázací list chybět. Tyto doutníky nepotřebují ke svému skladování vlhké prostředí.

Odkud jsou nejlepší doutníky

Kromě tolikrát připomenuté Kuby se nejkvalitnější doutníky vyrábějí v Dominikánské republice a na Hondurasu.

Při výběru doutníků byste se měli zaměřit především na tyto charakteristiky:

  • tvar a velikost
  • barvu
  • původ tabáku
  • značku

    V Evropě Španělé doutníky rozšířili nejdříve do Francie a Německa. Doutníky však byly a jsou pro mnoho lidí stále drahá a luxusní komodita, a proto byly nahrazeny cigaretami.

    Traduje se, že vznik nikotinových trubiček mají na svědomí sevillští žebráci, kteří z nedostatku kvalitních doutníků balili do papírků zbytky těchto tabákových výrobků a takto srolované je kouřili. Ovšem jestli z této kratochvíle měli stejný pocit, jako při bafání kvalitního doutníčku, už archívy neuvádějí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8830 (vitejdoma.cz/zabava#8526)


Přidat komentář