Nemoc šílených krav

Skutečný název této choroby BSE je bovinní spongiformní encefalopatie (zánět mozku skotu vytvářející houbovité struktury). Tak se nám prý zase objevila. Všechny tyto potenciálně nebezpečné choroby jsou pro noviny atraktivní, trochu jako pohádky.

Co je BSE?

Skutečný název této choroby BSE je bovinní spongiformní encefalopatie (zánět mozku skotu vytvářející houbovité struktury). Tak se nám prý zase objevila. Všechny tyto potenciálně nebezpečné choroby jsou pro noviny atraktivní, trochu jako pohádky. Přinášejí trochu děsu, nějakého strašáka, ale také víru, že večer pohádka skončí a po chvilce mrazení v zádech zase vlastně tak velké nebezpečí nehrozí. Vždycky je všechno malinko jinak. Tak tedy BSE je choroba, která je vyvolána původcem,který nemá dezoxyribonukleovou kyselinu, známou DNA.

Mutace DNA

Dlouho se předpokládalo, že DNA je jedinou látkou schopnou předávat genetickou informaci. Pak se objevily viry s takzvanou nižší formou - RNA (ribonukleovou kyselinou), které dokázaly překopírovat genetickou informaci do jiné nukleové kyseliny. Z filozofických důvodů se očekával asi dvacet let organismus, který dokáže překopírovat bíkovinnou molekulu do nukleové kyseliny. Schematicky vyjádřeno DNA —> RNA —> protein. Tento sled se učí už na základních školách. Ale teď už víme, že příroda to dokáže i jinak. Protein —> RNA —> DNA. A takový organismus, který se dokáže rozmnožovat bez vlastní nukleové kyseliny, se nazývá PRION. A nejslavnější z nich je původce BSE.

 

  • Původce Creutzfeld-Jacobsonovy choroby

    Další z nich je původce Creutzfeld-Jacobsonovy choroby, který napadá prokazatelně mozek člověka. Tato choroba byla popsána u papuánských lidojedů, kde pozřením mozku bojovníka by měla síla a odvaha poraženého bojovníka přejít do hlavy vítěze a zesílit tak jeho schopnosti. Jestli to dokáže duše poraženého nemůžeme potvrdit, ale rozhodně to dokáže prion. Jenomže kde se tedy bere Creutzfeld-Jacobsonova choroba dnes, když rituální pojídání mozku je již několik desítek let minulostí? Může to být stejný původce jako u BSE ?

Podobná hrozba jako scrapie

Podobné onemocnění jako BSE je známo v Evropě déle než sto let. Je to scrapie čili klusavka ovcí. Ovčí mozeček prý je součástí jídeníčku od nepaměti, ale lidé přesto touto chorobou v oblastech chovu ovcí netrpí. Jenomže ovce uhynulé na scrapii jsou zpracovány v kafileriích, což je fabrika sloužící k přetvoření biologického odpadu v hodnotné produkty. 

 

  • Jedním z hlavních produktů je takzvaný kafilerní tuk

    Ten je základem pro výrobu mýdla, ale i jiné kosmetiky. Ale také se donedávna přidával do kompletních krmiv pro pejsky a kočičky, ale i pro vysokoprodukční dojnice. Pokud taková špičková kráva nadojí řekněme 60 litrů mléka při 4% tučnosti, a má to takhle dělat den co den, nezvládne to jen z obyčejné trávy nebo sena. Že je v mléce hodně vápníku víme všichni, ale při extrémní dojivosti se musí tělu dodat organicky vázaný vápník, nebo přijde o vápník z kostí a zubů. Takže se po celá desetiletí dodávala kravám potrava obohacená o masokostní moučku. A začala tikat časovaná bomba. V zemích britského společenství je největší koncentrace ovcí. Značná část kafilerních produktů tedy pocházela z ovčích těl, a sem tam i z těl ovcí uhynulých na scrapii.

Lze ji zabránit?

Při záhřevu nad 56 stupňů celsia se bílkoviny ničí. Zahřejeme-li je v kafilerii na teplotu vyšší než 60 stupňů, musí se logicky zničit jakýkoli mikroorganismus založený na bílkovinné struktuře.
Pokud dlouhodobě zahříváme na 70-80 stupňů, máme jistotu... nebo ne? A tak se ukázalo, že priony se tomuto předpokladu vymykají. Jejich bíkovina dokáže dlouhodobě snášet teploty nad 72 stupňů, možná i nad 80. Když se přišlo na tuto výjimku a souvislost mezi scrapií a BSE, přestalo se krmit kafilerními produkty. Jenže inkubační doba prionových onemocnění je 3 až 5 let ale i déle. Takže i po zákazu přikrmování tukem a masokostní moučkou případů přibývalo, protože prostě dobíhaly inkubace nemocných zvířat z doby, kdy ještě tento zákaz neplatil. Jistotou je, připravovat oblíbená jídla bez masa. A náhražku skoro nepoznáte >>

Že by EU dostala, co chtěla v pravý čas?

A protože země EU se mezi sebou dost ostře potýkají ohledně zemědělské politiky, stala se BSE vítaným protředkem regulace britských živočišných produktů na potravinářském trhu EU. A také sehrála svou roli při pokusu oslabit britský kosmetický průmysl, protože základem kosmetiky je tuk. A nemyslete si, že jelení lůj je z jelena. A protože šlo o skutečně veliké peníze, bylo potřeba vyvolat paniku.

To se podařilo a dobytka ubylo, hovězí se zlevnilo a britský kosmetický průmysl oslabil. V zemích východní Evropy byla vybita stáda skotu a cena likvidace uhynulého zvířete pronikavě překročila cenu nákupu telete. Tím šlo dobytkářství ke dnu a stoupl prodej drůbeže. Ale zase jen do strachu z ptačí chřipky. Když se zemědělec neuživí, jde dělat něco jiného. Když se neuživí všichni zemědělci, musí stát dovážet potraviny. Když stát není soběstačný v potravinách, lépe se vládne lidem. A až budete mít na talíři biftek a nebudete si jisti, jestli náhodou neobsahuje priony BSE, buďte v klidu.

Prodloužená mícha

Priony se vysytují jenom v mozku a v prodloužené míše do třetího krčního obratle, ale rozhodně ne v mase. Takové rtěnky bych se teoreticky asi bál víc, ale podstatně více žen používá rtěnku než jí hovězí maso. A víte snad, že by se někdo nakazil? Až budete jíst stejk nebo se líčit, věnujte, prosím, tichou vzpomínku vyvražděným stádům evropského dobytka a jejich zkrachovalým farmářům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8871 (vitejdoma.cz/zabava#9182)


Přidat komentář