Možnosti přesunu dat

Jedna ze situací, kdy najde nasazení CSD ospravedlnění je v případě, že se potřebujete přes mobil připojit k internetu v nějaké hodně exotické zemi, kde žádný místní operátor nepodporuje GPRS.

Možnosti přesunu dat - Mobilní technologie CSD

CSD je nejstarší technologie pro přenos dat v mobilních sítích druhé generace. Technicky vzato se jedná o telefonní hovor na speciální číslo, kde se nachází modem, který zajistí spojení mezi vámi a zbytkem Internetu.

Z technologické podstaty tak plynou hned dvě nevýhody: malá rychlost a vysoká cena. Co se rychlosti týče, 9,6 kb/s je opravdu málo a stačí pouze na přístup k wapu a stahování textových e-mailů, na prohlížení webu už tato rychlost opravdu není příliš vhodná. Cena je stanovena v závislosti na operátorovi a cenovém programu na 2 - 5 Kč za minutu, což také není málo.

Jedna ze situací, kdy najde nasazení CSD ospravedlnění je v případě, že se potřebujete přes mobil připojit k internetu v nějaké hodně exotické zemi, kde žádný místní operátor nepodporuje GPRS. Pak se ovšem připravte, že účet za telefon bude opravdu vysoký.

Další a určitě mnohem bližší situace je stahování většího množství dat. V telefonech to mohou být typicky instalační soubory javových her, které je opravdu levnější stáhnout přes vytáčené spojení než přes GPRS.

Možnosti přesunu dat - Mobilní technologie HSCSD

Velice zjednodušeně řečeno jsou hovory v mobilní síti (a tedy i datové přenosy CSD) provozovány v jakýchsi okruzích, přičemž každá základnová stanice je schopna obsloužit jen jejich omezený počet.

Ovšem existuje možnost několik takovýchto „okruhů” spojit dohromady a tím i zvýšit rychlost komunikace. U hlasových hovorů je to bezpředmětné, ale u dat to má zásadní význam.

Poprvé se zde setkáváme s pojmem timeslot, což je vlastně onen „okruh”. Čím víc se jich spojí, tím větší rychlosti se dosáhne. K označování vlastností telefonů se začaly používat dvě číslice X+X, např. „3+1” nebo „2+1” . Co to znamená? První číslo určuje, kolik timeslotů je schopen telefon maximálně najednou použít při stahování dat (download, downlink), to druhé pak, kolik timeslotů bude použito při komunikaci směrem od telefonu do sítě (upload, uplink). Číslo ještě vynásobte základní přenosovou rychlostí. Všechny telefony jsou konfigurovány takto asymetricky, protože je to typické pro nejčastěji prováděné činnosti na Internetu, např. surfování po webu nebo stahování e-mailů.

Sdružením timeslotů se podařilo odstranit nevýhodu rychlosti - přes telefon se k Internetu lze připojit téměř tak rychle jako z obyčejného modemu, což už pro prohlížení stránek stačí. Ovšem poměrně nevýhodné účtování podle délky připojení zůstalo.

Možnosti přesunu dat - Mobilní technologie GPRS

Opravdový rozmach datových služeb přišel až s příchodem dat GPRS. Ta se totiž jeví hlavně pro wapování jako daleko výhodnější: stáhnete malý objem dat, který pak dlouho čtete. Zatímco dříve by to bylo finančně nevýhodné, nyní začalo mít přistupování k wapu teprve smysl.

GPRS taktéž používá sdružování několika timeslotů, ovšem číslo 3+1 nebo 4+2 už tentokrát znamená pouze maximální počet timeslotů, které vám mohou být přiděleny. Pokud je mobilní síť nevytížená, klidně je můžete využít všechny, ale se vzrůstající zátěží sítě může jejich počet klesat až skoro k nule - hlasové hovory mají zkrátka před datovými přenosy přednost.

Skutečný boom pak přišel v okamžiku, kdy všichni tři operátoři postupně zavedli neomezený Internet přes GPRS - zaplatíte měsíční paušál u můžete celý měsíc surfovat a přistupovat k Internetu bez dalších omezení. Rychlost 13,4 kb/s pro upload a 28-64 kb/s pro download sice není nikterak závratná a v podstatě pořád odpovídá starším modemům, ale to mnoha uživatelům bohatě postačí k tomu, aby odhlásili pevnou telefonní linku a nadále se připojovali pouze přes mobil.

Možnosti přesunu dat - Mobilní technologie EDGE

EDGE není ničím jiným než vylepšením GPRS - stačilo pouze vylepšit modulaci signálu a kódovací schémata tak, aby měl jeden timeslot větší kapacitu. Opět ale i zde platí, že rychlost je závislá na aktuálním vytížení sítě, obecně lze však říci, že EDGE je zhruba třikrát rychlejší než GPRS.

V současné době, jsou signálem EDGE pokryta větší města, navíc dost sporadicky, pokrytí se také liší u jednotlivých operátorů.

Možnosti přesunu dat - Mobilní technologie CDMA

Na rozdíl od všech předchozích technologií nevyužívá CDMA GSM síť, ale je nejstarší síť základnových stanic pracujících na frekvenci 450 MHz.

CDMA nelze využívat se žádným dosud dostupným telefonem, ale je nutné si pro něj koupit speciální modem.

Modem se k počítači připojuje pomocí portu USB, dostanete také externí anténu, kterou je vhodné umístit někam za okno nebo na kovovou podložku, která zvyšuje kvalitu příjmu.

Ačkoli je maximální možná rychlost 2,4 Gb/s, v praxi se lze setkat maximálně s hodnotou 800 kb/s (což se ovšem vyrovnává lepším ADSL linkám). Stále je však nutné mít na paměti nevýhody plynoucí z bezdrátového přenosu dat - rychlost může výrazně kolísat v závislosti na počtu připojených uživatelů a kvalitě signálu.

Navíc se v poslední době začíná uplatňovat FUP (Fair User Policy), což je ochrana před uživateli, kteří nadměrným přenosem dat zpomalují internet ostatním. V praxi to vypadá tak, že pokud stáhnete příliš mnoho dat, bude vám rychlost automaticky snížena až do konce hodiny či jiného časového úseku, a po jeho uplynutí bude znovu obnovena na původní hodnotu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8716 (vitejdoma.cz/zabava#8022)


Přidat komentář