Mediapol News internet

Jak lze ochránit dobré jméno firmy? Jednou z možností je - najmout profesionální agenturu, která bude bedlivě strážit Vaše zájmy. Případně Vás i zastupovat v soudních sporech. Jak to funguje a čemu všemu lze tímto krokem zabránit?

Mediapol News - Ochrana pověsti na internetu

Dobrá pověst, čest, pravda, takt, poctivost nebo úcta - jako by se z dnešního světa vytráceli. Pokud nám někdo projeví úctu, je čestný nebo poctivý, připadá nám to jako samozřejmost. Všímáme si jich až když tyto základní pravidla slušného chování postrádáme.

Dobré jméno nebo dobrá pověst

ať už naše, našeho výrobku nebo celé naší firmy, je nutností. Jaký zákazník by měl o zboží nebo služby zájem, kdyby si o nich na internetu přečetl negativní zprávy? Vezměme jako příklad

 • fotografie myších exkrementů v regále potravin
 • zpráva o předraženém výrobku a kde jej najde zákazník levnější
 • sdělení o soudních sporech klientů s právníkem
 • seznam neplatičů
 • povídání o nedodržení smluvních podmínek cestovní kanceláře ...atd.

Pokud to jsou pravdivé informace, má jistě autor takové informace právo mezi zákazníky rozšiřovat. Jenže! Na internetu koluje také obrovská spousta polopravd, zamlžených informací a lží.

Mediapol News internet

Příklady nepravdy a lži

Zde platí pravidlo – stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou

 1. Beethoven se narodil otci se syfilidou a matce s tuberkulózou, a následují spekulace o možnosti postižení plodu takto nemocných partnerů a otázkách interupce...LEŽ
 2. Z úst politika vyjde tisíce slov – autor použije první + šedesátou + sto dvacátou větu a vytvoří z nich zprávu o novém zákoně – tím, že jsou vytrženy z kontextu vznikne LEŽ
 3. O diskreditaci politiků před volbami – zařazováním nepravdivých prohlášení do různých internetových diskusí ani nemluvě – anonymní LŽI
 4. Do nevinných diskusí Vašich vlastních zákazníků se také může vloudit takzvaný škodič. Bývají to zaměstnanci konkurence, kteří někdy vyložené haní vaše služby, jindy se tohoto odporného přečinu vyvarují, „jen“ Vaše zákazníky nenásilně přesvědčí o výhodnějších nabídkách jinde.
 5. Nejhorší jsou však lidé, kteří škodí bez sebemenšího zaváhání, kteří prostě škodí ze zábavy.
  Jsou to nemocní, narušení jedinci, kterým Bůh ví proč tato činnost dělá dobře.

Mediapol news odpovídá proč se bránit?

Myslíte si, že stačí mávnout nad výše zmíněnými ukázkami rukou a oni tzv. vyšumí omyl. Nezapomínejte na nepředstavitelnou sílu média mají. Můžete-li si z firemních zdrojů zaplatit reklamní kampaň v televizi, kde jsou krásní, mladí usměvaví lidé, případně s kočičkou, pejskem nebo dítěte a právě prezentují jak je Váš výrobek nebo Vaše služba vyjímečná a nedá se bez toho žít, v takovém případě máte na určitou dobu určité procento zákazníků zaručeno.

Jste-li však majitel menší firmy, která si tak masovou reklamu dovolit zkrátka nemůže, musí být Vaše služba nebo výrobek na tolik kvalitní a bezchybný, aby se k Vám zákazníci rádi vraceli a doporučovali Vás dále. Do doby, než-li si o Vás někdo vymstí nějakou lež, která Vám přinese nemalé problémy, často spojené také s výrazným poklesem tržeb.

Ochrana dobrého jména nebo značky s Mediapol news

Pro všechny výše zmíněné katastrofy Vám dnes rádi představíme společnost Mediapol News, která Vám zajistí ochranu v několika liniích. Profesionální tým společnosti Mediapol News složený z odborníků počítačovou komunikaci, na monitoring, na internetové právo ...

V Mediapolu pracují s technologií ORM, které zajistí spolupráci s vyhledávači, chrání před útoky konkurence, před poškozením dobrého jména, zamezí nepravdivým informacím další kolování po internetu, používají také ochranu neutralizace takových zpráv a v případě již způsobených potíží pomůže najít řešení, kalkulaci ušlých zisků a nahrazení ztráty. Chraňte si svoji značku, své dobré jméno!

Služby společnosti Mediapol News

Klientem Mediapolu se může stát naprosto každý, od soukromé osoby přes malého podnikatele nebo středního až po nadnárodní společnost. Eliminace míry dopadu nepravd, polopravd a lží z internetových stránek je hlavní náplní této firmy. Pro ochranu Vašich dat, pověsti i značky je tato společnost schopna nabídnout profesionální služby v těchto oblastech

 • Zajištění právního zastoupení a ochrany v oblasti internetového práva
 • Zajištění posilování pozitivního podvědomí zákazníků
 • Zajištění okamžité ochrany klientům před poškozováním dobrého jména
 • Zajištění zesílení prodeje

Kdo se může stát klientem Mediapol news?

Lékař – na internetu vznikl v nedávné době portál, kde pacienti hodnotí své lékaře. Je to jeden z příkladů, kdy lékař naprosto nevinný se může jedním hloupým článkem dostat na nemilost pacientům a jeho jméno je poškozeno jedna dvě. Stačí aby si jej vychutnal v této internetové diskusi někdo, kdo jeho ordinaci třeba ani jednou nenavštívil – jen mu vadí, že pan doktor parkuje na jeho místě na sídlišti.

Finanční poradce – jedna paní povídala jak jí sestavil hypotéku … a vzal si za zprostředkování sice 5 000 Kč ale bydlím, jiná paní poví, že „částka si představte byla více než 5 000 Kč!“ rozešle info emailem a jeden z nich si zprávu vyloží „ pozor na poradce XYZ je strašně drahý bere nehorázné sumy, poslední v řadě je vášnivý bloger, který uvede na internet tyto pomluvy do reálu...Lidé varují před poradcem....pravda je nenávratně pryč a dobré jméno poškozeno.

Stavební firma – ještě větší pohromy mohou postihnout stavební firmu. Zmínka o její insolvenčním řízení nebo soudního sporu s věřiteli, které se nezakládají na pravdě, přiměje investory zadat zakázku jinému podnikateli – znáte to, není šprocgu aby na tom nebylo pravdy trochu...

Celebrity – tam snad ani nemusíme zacházet do podrobností. Konečně i rozumné celebrity na sobě již několik let nenechají dříví štípat a patřičně se perou o svá práva. Kromě těch případů – kdy sami vyvolávají v mediálním moři skandál za skandálem aby neupadly v zapomnění.

Hotel a restaurace – dobré jméno si budují velmi obtížně, protože obrovská konkurence těchto zařízení je nutí k zákazníkově spokojenosti, ke stále dokonalejším a lepším službám, Pracně bojují o hvězdičky nebo umístění v nejrůznějších žebříčcích a pak by měl přijít nějaký likvidující komentář o jejich podniku na internetu? ... a další a další

Důvěřuj, ale prověřuj

Kdo by neznal toto rčení. Je v něm ukryta všechna pravda. Internet se skvělý nástroj, pokud slouží poctivě, ale opravdu si tím můžete i Vy být 100% jisti? Stojí Vám za to vyzkoušet si na vlastní kůži, že vše o čem jsme dnes hovořili se může stát právě Vám? Mediapol News zastupuje řadu významných firem, které chtějí zviditelnit své výrobky a služby.

Mediapol News - Analýza rizik

Dnes si firmy na ochranu nechávají zpracovávat také analýzu případných rizik. Jako příklad opět uveďme jednu možnost – nějaký incident uvnitř společnosti objeví media a jejich prostřednictvím se informace dostanou ven, dobré jméno společnosti je ihned narušeno. Data partnerských firem, data o svých zaměstnancích, své databáze, nutno dbát na únik informací.

Média se nezajímají jak známo o pravdu, ale o sledovanost. Samozřejmě není to pravidlem, ale zkušenosti mluví sami za sebe. Analýza rizik by měla v dnešní době být zavedena v každé firmě. Po ní následuje opatření ochrany.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8876 (vitejdoma.cz/zabava#9832)


Diskuze a zkušenosti

onliner | 12.04.2011 10:02
Mediapol ORM ORM je příbuzný s optimalizací pro vyhledávače (SEO), a používá mnoho podobných technik. Nicméně, jejich cíle se značně liší. ORM techniky zahrnují online propagační činnost prostřednictvím nových vytváření obsahů, podpora pozitivního obsahu stávajících a budování sociální profily. Tradiční webové stránky a spotřebitelské hodnocení jsou také sledovány.

Radek Holý | 13.04.2011 18:19
Jak se bránit pomluvám - § 206 Pomluva Trestný čin: Pomluva - § 184 trestního zákoníku, hlava II. (trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství) 1. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. 2. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

menstor | 18.04.2011 09:28
Vyhledávání řízení dobré pověsti Vyhledávání na řízení dobré pověsti strategie zahrnují Optimalizace pro vyhledávače (SEO) a Online Content Management. Vzhledem k tomu, vyhledávače jsou dynamické a neustále se mění a revidují, je důležité, aby výsledky byly neustále monitorovány.

Dendys | 22.04.2011 22:48
Funguje to skěle Díky moc. Pomohlo mi to to výborně. Asi po třech týdnech mám svoje stránky na první straně.

maestro | 28.04.2011 11:11
Mediapol - Sociální mediální optimalizace SMO Existují dvě kategorie SMO / Sociální metody SEO: (A) RSS , sociální novinky a sdílení, tlačítka, uživatelské hodnocení a dotazovací nástroje (B) propagační činnost v sociálních médiích včetně PR článků a diskuzí SMO

Martin Sztropný | 04.05.2011 10:54
Mediapol a ochrana Jsem rád, že existují společnosti jako Mediapol, které reagují rychle, a dokáží velice rychle řešit ochranu společností na trhu. Cena je odrazem kvality a rychlosti. Děkujeme

Jenda | 05.05.2011 18:33
Mediapol news Mají fakt dobré právní oddělení, to musím potvrdit ...

Martin Vondrák | 09.05.2011 07:56
Ochrana proti pomluvám Mám nepříjemného klienta, který lže, přemýšlím, že si objednám Mediapol.

Michael Gresz | 09.05.2011 18:06
Mediapol funguje Jsem nadšený z toho jak firma Mediapol funguje!

Martin Holy | 15.05.2011 09:21
Mediapol a ochrana Dobry den, take se musim podelit o svou zkusenost. Mame tisice spokojenych klientu. Nabizeli jsme produkty lidem a firmam a najednou jsme meli na internetu negativni reference od nejakych neidentifikovatelnych lidi. Samozrejme nas to mrzelo, a tak jsem kontaktovali firmu Mediapol News, abychom zjistili o co jde. Z firmy Mediapol z jejich ORM oddělení jsme nakonec dostali infromace o tom o koho se presne jedna. Kdyz jsme prosli nsi databazi klientu, tak jsme zjistili, ze temto lidem byly nabizeny nase produkty, ale nezakoupili si je, tudis nemohli ani posoudit jake nase produkty a sluzby jsou. Pozadali jsme spolecnost Mediapol News o napravu. prakticky do tydne prestaly veskere diskuze o nasi firme a obraty nam opet rostou. Opravdu, bez vlastni zkusenosti by clovek neveril co dokaze par zakomplexovanych lidi. Doufam, ze se nam nektere z nich podari dostat az pred soud pro nahradu skody. Podnikani v CR neni jednoduche, ale nastesti jeste existuji zakony. Preji prijemny den, Martin Holy.

Petr Pekař | 02.06.2011 12:38
tak to dnes chodi Tak to dnes chodi, lidska zavist je velka. Ten kdo podnika tak je ten spatny, a hlavne kdyz nahodou vydelava penize. Vsichni si hraji na soudce, kritizuji na internetu vsechno mozne, misto toho aby neco poradneho delali.

Milan Dvořák | 02.12.2011 10:01
Lež na pravdu Se službou Mediapol news jsem spokojený. Články na "pravdu" jsou evidentní lži od konkurence.


Přidat komentář