Mánie na mobily a jejich závislost

Průzkumu se zúčastnilo kolem 1500 osob a výsledky jsou překvapivé. To, že mnozí lidé jsou na svém mobilním telefonu, na internetu a dalších technologiích moderního světa závislí, není nijak převratný objev.

Sociologické šetření

Na přelomu roku proběhlo ve Velké Británii rozsáhlé sociologické šetření, které se přímo zabývalo závislosti lidí na mobilních telefonech.

Statistika

Průzkumu se zúčastnilo kolem 1500 osob a výsledky jsou překvapivé. To, že mnozí lidé jsou na svém mobilním telefonu, na internetu a dalších technologiích moderního světa závislí, není nijak převratný objev.

Ale čísla, která britští odborníci nedávno zveřejnili, jsou skutečně zarážející.

Až 90% dotázaných uvedlo, že se cítí velmi neklidní, když jejich mobil alespoň jednou za hodinu nezazvoní či se neozve známý tón příchozí sms či MMS zprávy.

75% respondentů se necítí ve své kůži pokud vypadne mobilní síť a nejsou tak v dosahu. Až 84% lidí musí mít svůj mobil neustále v dohledu, jinak jsou nervózní a mají pocit, že přicházejí o něco důležitého.

Jak se projevuje závislost

Zde máte pár příkladů pro zamyšlení:

  • Mobil nevypínáte ani v noci.
  • Cítíte se nesví, pokud jste v posledních 10 minutách nezkontrolovali, zda vám nepřisla sms, mms zpráva nebo zda nemáte zmeškaný hovor.
  • Máte pocit, že na vás všichni zapomněli, když jste v poslední hodině nedostali ani jednu zprávu.
  • Rozesíláte sms a voláte na všechna čísla v seznamu, když nikdo nevolá vám.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8644 (vitejdoma.cz/zabava#7312)


Přidat komentář