Ledovec

Na ledovce můžeme kromě Austrálie narazit všude. Formování ledovce má několik fází. Vše začíná hromaděním sněhu, který se poté působením okolních vlivů postupně začíná měnit na tzv. firn.

Odkud se bere?

Na ledovce můžeme kromě Austrálie narazit všude. Formování ledovce má několik fází. Vše začíná hromaděním sněhu, který se poté působením okolních vlivů postupně začíná měnit na tzv. firn. Toto pojmenévání patří pro stav mezi sněhem a ledem. Toto skupenství několikrát zmrzne a opět roztaje, díky čemuž se zvyšuje hustota a zmenšuje se objem.

V tomto období se utváří už skutečný ledovec. Etapa, kdy se sníh mění na led a obráceně je nazývána regelace. Vzhledem k této vlastnosti ledovce snadno formují reliéf Země. Poté se firn přeměňuje na firnový led. Poslední fází vzniku ledovce je přeměna zmíněného firnového ledu na led ledovcový.

Z čeho se skládá?

Ledovce sice mohou mít různý tvar, ale v jednom jsou si podobné. Existuje zde tzv. akumulační oblast, kde se neustále hromadí sníh. Ledovec poté odtává v ablační obasti. Tam, kde není možné tání ledu, se ledovce rozlamují do ker a jsou odplavovány do nižších zeměpisných šířek. Tání ledovců a jeich rozrušování může rovněž způsobovat laviny - více se dozvíte zde.

I ledovce mají svou strukturu, která se skládá s těchto částí:

 • ledovcový led - tento led je hladký při povrchu ledovce, není však hladký natolik, aby nedocházleo k prasklinám při jeho pohybu přes nerovnosti podloží. Tyto praskliny v povrchu ledovce se nazývají trhliny nebo rozsedliny.
 • ledopád - je to útvar v místě, kde dochází k prudkému výškovému rozdílu v hmotě ledovce. Ledopády se skládají z masy ledových bloků s mnoha rozsedlinami v nepravidelných vzdálenostech.
 • boční morény - tvoří se z kamenů a balvanů, usazujících se podél ustupujících okrajů ledovce. Při pohybu ledovce se na jeho povrch dostávají kameny a balvany z obou stran údolí. Když se při tání plocha ledovce zmenšuje, ukládají se podél jeho okrajů.
 • střední moréna - vzniká soutokem bočních morén dvou ledovcových splazů
 • čelní moréna - tvoří se před čelem ledovce, to je v místě, kde se rychlost tání čela ledovce rovná rychlosti pohybu ledové masy
 • ledovcové řeky - sluneční teplo uvolňuje z ledovců velké množství vody, která vytváří vodní rezervoáry a řeky pod povrchem ledovce. Hladina řek proudících pod ledovcem se mění. Za soumraku nebo na úsvitu průtok obvykle klesá.
 • záplavové ledovce - ledovce, které přinášejí prudké přívaly vody. Stane se tak náhlým uvolněním vody z jezera na povrchu ledovce nebo prudkým výlevem vody z jezer, která byla v přítokových ledovcích zahrazena masou hlavního ledovce. Voda má uvolněnou cestu buď rozsedlinou, trhzlinou nebo prolomením pohybující se ledovcové hráze.
 • odtokové kanály - tvoří se tam, kde ledovec začíná tát. Do ledu se zařezávají hluboké kanály s hladkými stěnami a převisy. Řada těchto toků končí na okrajích ledovce, kte pak v létě ododávají vodu bystřině, která trvale protéká mezi ledem a boční morénou
 • ledovcové proudy - jsou to toky, které protékají do rozsedlin nebo děr v ledu a dále pokračují pod ledovcem.

Druhy ledovců

Podle místa vzniku se ledovce dělí na tyto dva druhy:

 • kontinentální
 • horské

Kontinentální (pevninský) ledovec

Nyní pokrývá pouze oblasti Grónska a Antarktidy. Protože vzniká na relativně rovných a plochých oblastech, bývá většinou rozsáhlý, protože při jeho tvorbě není rozrušován terénními nerovnostmi.

Horské ledovce

 • karový
 • svahový
 • údolní
 • dentrický
 • malaspinský
 • norský
 • radiální
 • špicberský

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8837 (vitejdoma.cz/zabava#8560)


Přidat komentář