Laviny

Sníh má více vrstev. Sněhová peřina se skládá z jednotlivých krystalů ledu. Když sněží, krystalky se pokládají jednotlivě na sebe a problém nastává, když se oteplí a znovu ochladí.

Vznik lavin

Sníh má více vrstev. Sněhová peřina se skládá z jednotlivých krystalů ledu. Když sněží, krystalky se pokládají jednotlivě na sebe a problém nastává, když se oteplí a znovu ochladí. Vzniká tzv. sněhový pancíř, ze kterého může nově napadlý sníh lehce sklouznout.

Blíží se doba zimních sportů - dejte pozor, existují sporty, které dokáží lavinu spustit - více v článku.

Jaký má vliv hluk na laviny?

Není to pravda. Při pokusech ve Francii nebylo nijak prokázáno, že by měl hluk na spuštění laviny vliv. Laviny vznikají spolupůsobením několika faktorů, proto je nelze nikdy bezpečně předpovědět. Spustit lavinu může například kombinace faktorů:

  • náhlý vzestup teploty
  • nový sníh
  • náhlý pokles teploty

    Až 90% lavin spustí samotní lyžaři. Důvodem je hmotnost lyžaře (při každém jejich obloučku musí sněhová pokrývka vydržet až pětinásobek jeho hmotnosti).

Nebezpečná rychlost

Laviny se pohybují neuvěřitelnou rychlostí, dosáhnou až 350 km/hod. Samotný tlak vzduchu, který před sebou lavina žene, má obrovskou sílu, že může srovnat se zemí i celou vesnici!

Vznik lavin dle sklonu svahu

Všeobecně platí, čím příkřejší je svah, tím je větší pravděpodobnost lavin. Laviny mohou častěji vznikat již při sklonu 30 stupňů, ale až polovina z lavin vzniká při sklonu nad 40 stupňů. Velké riziko je u severních stran svahů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8612 (vitejdoma.cz/zabava#6632)


Přidat komentář