Jak udžet večírek ve svývh rukou

Myslete na to, že zhruba stejně staří lidé budou mít společná témata. Zřejmě asi není úplně ideální, když všichni stojí osamoceně a maximálně se vytvářejí tiché, nesměle debatující kroužky, či jedna skupina je otrávená z toho, o čem se baví ti druzí.

Lidé se rádi baví

Že se lidé raději více věnují relaxu, pohodovým situacím a oddechu než práci, je docela samozřejmé a pochopitelné. Slouží k tomu už odnepaměti různé oslavy, večírky, mejdany, neplánované akcičky či přátelská setkání s velmi pozdním a rozmazaným koncem. A co potom to ráno…

Většinou slouží k tomu, abychom po čase viděli své známé, probrali veřejnou a soukromou sféru včetně drbů, přitom zkonzumovali něco ostřejších nápojů a porušili životosprávu i nějakými těmi jednohubkami a chipsy.

  • Vylaďte zábavu na stejnou vlnu

    Většinou se v případě společné party jedná o lidi, kteří se velice dobře znají. Pokud by se však stalo, že dojde k situaci, kdy bude na této akci více lidí, kteří se předtím nepotkali, není špatné mít pro plynulý průběh oslavování na paměti dvě zásadní věci.

Důležité je stmelit okolí

Myslete na to, že zhruba stejně staří lidé budou mít společná témata. Zřejmě asi není úplně ideální, když všichni stojí osamoceně a maximálně se vytvářejí tiché, nesměle debatující kroužky, či jedna skupina je otrávená z toho, o čem se baví ti druzí. Když budou jedni diskutovat o zahradě a druzí o rapu, budete to mít jako pořadatel docela složité.

Musíte vědět, kde jsou hranice zábavy

Není pravidlem, že čím více zúčastněných, tím lepší party. Padesát lidí v rodinném domku už připomíná spíše zavedený klub. V takovém počtu je těžké nejenom mejdan nějak korigovat, ale ho i ukončit.

  • Na svém večírku zábavu nehledejte

    A ještě jedno pravidlo si zapamatujte. Pořádáte-li akcičku a máte na starosti všechno od pití, jídla až po prostory, bavit se určitě nebudete tak, jako kdybyste byli pouze hosty.

    Dávejte si na svých večírcích také pozor na lidi, které neznáte a máte podezření, že berou drogy. Takoví mohou party jenom zkazit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8784 (vitejdoma.cz/zabava#8380)


Přidat komentář