Jak přežít v poušti

Jak se zařídit pro přežití v poušti. Pohyb v poušti - nebezpečí a adrenalin. Pravidla pro pohyb v poušti. Vhodné oblečení do pouště. Pravidla pro oblečení v poušti. Jak šetřit vodou na poušti. Jak si postavit jednoduchý přístřešek na poušti.

Pouště se prostírají zhruba na 20 % pevniny na zeměkouli. Domnívat se však, že jsou všechny pouze písčité, by bylo omylem. Existuje totiž 5 typů pouští: alkalické, písečné, skalnaté, náhorní planiny a horské pouště.

Jak se zařídit pro přežití v poušti

V pouštích je drsné prostředí, proto záleží na prvních krocích, které podniknete ihned po leteckém nebo jiném neštěstí. Seznamte se s pokyny kanadského vojenského letectva:

 • Nevydejte se naslepo do pouště.
 • Najděte co nejdříve stinné místo.
 • Zakryjte si hlavu a zátylek.
 • Rozvážně vyhodnoťte situaci a rozhodněte se, jak postupovat dál.
 • Přitom platí tyto priority: poskytnout zraněným první pomoc, najít úkryt a vodu.

Pohyb v poušti - nebezpečí a adrenalin

Cestování v poušti je mimořádně riskantní. Když jste v extrémní situaci, musíte zvážit vliv prostředí, svůj fyzický stav a potřebný objem potravy a vody na cestu. Nepodceňujte vliv klimatu a terénu. Ve dne může úmorné vedro znemožnit další postup. Když však budete pokračovat v cestě v noci, ve skalnaté nebo hornaté poušti, můžete přehlédnout brázdy a příkopy, vyhledané větrnou erozí, spadnout do nich a utrpět vážné zranění.

Pravidla pro pohyb v poušti

Pohybovat se v poušti za dne může mít smrtelné následky. Pohyb v poušti za dne vás může zcela vyřídit. Předpisy americké námořní pěchoty, týkající se pohybu v pouštních oblastech, jsou striktní:

 • Chraňte se před poledním sluncem: pochodujte jenom večer, v noci nebo časně ráno.
 • Nechoďte bez cíle. Pokuste se vytýčit si směr k pobřeží, cestě, stezce, vodnímu zdroji nebo lidským sídlům. Zkuste najít a použít existující stezky.
 • Vyhýbejte se sypkému písku a drsnému terénu, abyste se neunavili.
 • Při písečné bouři si lehněte na bok, zády k větru, zakryjte si obličej a snažte se usnout (nemějte obavy - písečná bouře vás nezasype).
 • Hledejte si útočiště na závětrné straně pahorků.
 • V poušti se všechny předměty zdají blíže, než skutečně jsou. Proto své odhady vzdáleností násobte třemi.

Vhodné oblečení do pouště

V poušti je vhodné oblečení mimořádně důležité. Musí vás chránit proti slunečním paprskům, horku, písku a hmyzu. Neodhazujte žádnou součást oděvu. Hlavu, paže, nohy a tělo musíte mít neustále zahaleny. Nevyhrnujte si rukávy. Nechte je splývat volně kolem zápěstí, budou je ochlazovat. Světle zbarvený, volný šat snižuje vlhkost tvořící se mezi tělem a oděvem. Bílý oděv je výhodný, protože odráží sluneční světlo.

Pravidla pro oblečení v poušti

Francouzská cizinecká legie má přes sto let zkušeností s bojem v poušti. Její příslušníci vědí, jak se zde mají správně oblékat.

 • Během dne si dobře zahalte celé tělo.
 • Noste dlouhé kalhoty a košile s dlouhými rukávy.
 • Hlava musí být neustále pokryta.
 • Zátylek si chraňte před sluncem kusem látky.
 • Noste především volný oděv.
 • Oděv rozepínejte jenom ve stínu.
 • Zouvejte boty a ponožky jenom ve stínu.
 • Než se znovu obujete, prohlédněte a vytřepejte dobře obuv, protože by do ní mohl zalézt štír nebo pavouk.

Jak šetřit vodou na poušti

Voda je necennějším statkem v poušti. Vojáci francouzské cizinecké legie dokážou ztráty vody omezit. Pokyny pro snížení ztrát tělesných tekutin:

 • Noste úplný oděv, budete se mnohem méně potit.
 • Nemyjte se, pokud nemáte zajištěn pravidelný přísun vody.
 • Odpočívejte v klidu, omezíte tím pocení.
 • Pijte vodu malými doušky. Je-li její zásoba kriticky nízká, pouze si zvlhčujte rty.
 • Dejte si do úst malé oblázky nebo žvýkejte trávu; uleví to žízni.
 • Požívejte slané věci jen s vodou a jen tehdy, máte-li zajištěn její pravidelný přísun.

Jak si postavit jednoduchý přístřešek na poušti

Když máte kus plátna, pončo, nebo padákovou látku, můžete si postavit jednoduchý přístřešek, opírající se o písečnou stěnu nebo o skalní výstupek. Dále budete potřebovat alespoň dvě tyče, na které natáhnete konec látky.

Přístřešek opřený o skálu:

 • V písku si najděte výstupek skály.
 • Jeden konec krycí látky musíte zatížit na hraně výstupky kameny.
 • Natáhněte a upevněte druhý konec - a získáte zastíněnou plochu.

Přístřešek opřený o písečnou dunu:

 • Navršíte hromadu písku anebo využijete stěnu písečné duny jako jednu stranu vašeho přístřešku.
 • Jeden konec krycí látky musíte zatížit na horní straně písečné hromady nebo duny pomocí kamenů nebo jiných těžkých předmětů.
 • Natáhněte krycí látku a upevněte její konec alespoň na dvě tyče.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8724 (vitejdoma.cz/zabava#8086)


Přidat komentář