Hybridní motory

Z hlediska nižší spotřeby a šetrnosti k životnímu prostředí (něco málo z ekologie naleznete v článku zde) se zdá použití hybridního pohonu jako ideální. Otázkou však stále zůstává dynamika a rychlost jízdy a doprava těmito vozy na delší vzdálenosti.

Hybridní motory

Hlavní myšlenkou hybridních motorů je využít alternitivních zdrojů energie.

Tedy především slunečního záření, elektromotorů a pohonu na vodík, což jsou stále všechno vize do budoucna, i když už ne tak odvážné jako ještě třeba před pěti lety.

  • Proč hybridní motory?

    Jedná se o mezičlánek mezi tradičním spalovacím motorem a motory, který by měly pohánět pouze palivové články. Především omezení emisí je hlavní pobídkou k vývoji těchto motorů.

Kdo byl první ve vývoji

Jako první se vážně začala zaobírat hybridními motory Toyota. Japonská automobilka vyvinula vůz Prius, který byl kromě čtyřválcového motorou pohánět i bateriemi.

Jak se shodují mnozí, kteří hybridní automobily testovali, tato vozítka jsou především velice výhodná do městského provozu, kde není třeba velké rychlosti a elektrický pohon při nerovnoměrné jízdě způsobuje velké úspory paliv.

Motory tiché jako myšky

I když nejste zrovna odborníky na hybridní motory, jednu věc oceníte okamžitě. Automobil je totiž při jízdě tichý jako myš, vlastně jenom tak bzučí jako například trolejbus, musíte tedy dávat pozor na vaše okolí, které nezaregistruje přibližující se auto, tak jako při burácení benzínového čtyřválce.

  • Hybridní motory - mají budoucnost?

    Z hlediska nižší spotřeby a šetrnosti k životnímu prostředí (něco málo z ekologie naleznete v článku zde) se zdá použití hybridního pohonu jako ideální. Otázkou však stále zůstává dynamika a rychlost jízdy a doprava těmito vozy na delší vzdálenosti.

    A samozřejmě taky ekonomická stránka neboť hybridní auta jsou v současné době stále dražší než ta s pohonem na benzín nebo naftu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8798 (vitejdoma.cz/zabava#8408)


Přidat komentář