Helfštýn

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechticFriduš (Fridrich) z Linavy.

Státní hrad

Hrad Helfštýn leží nedaleko Lipníku nad Bečvou. Rozsáhlá hradní zřícenina byla po druhé světové válce zařazena jako významná památka do kategorie státních hradů. Dnes je Helfštýn znám zejména díky pořádání množství nejrůznějších akcí a jako hostitel Mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston.

 

Historie

Hrad Helfštýn (zvaný také Helfštejn, německy Helfenstein) vznikl se vší pravděpodobností v poslední čtvrtině 13. století a jeho zakladatelem a prvním majitelem byl slezský šlechtic Friduš (Fridrich) z Linavy.

Stálé expozice

  • Expozice historické mincovny - v suterénu hradního paláce.
  • Hodiny - výstava ze sbírek Muzea Komenského v Přerově.
  • Expozice uměleckého kovářství - v suterénu hradního pal

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8547 (vitejdoma.cz/zabava#5207)


Přidat komentář