Gibraltar

Název Gibraltar je odvozen z arabského slova Jabr al-Tariq neboli Hora Tarig, která je pojmenována po maurském emírovi Tarif ibn Zijádovi, jenž se roku 711 Gibraltaru zmocnil.

Základní údaje

Hlavní město: Gibraltar
Počet obyvatel: 26 867
Rozloha: 6,5 km2
Jazyk: angličtina
Státní zřízení: zámořské území Velké Británie
Měna: gibraltarská libra (GIP)

Dlouhá historie a snaha o nadvládu

Název Gibraltar je odvozen z arabského slova Jabr al-Tariq neboli Hora Tarig, která je pojmenována po maurském emírovi Tarif ibn Zijádovi, jenž se roku 711 Gibraltaru zmocnil.

Britové pak Gibraltar dobyli roku 1704. V 19. století zde byla vybudována důležitá základna a roku 1967 proběhlo referendum, ve kterém se většina obyvatel vyslovila pro setrvání pod britskou vládu. Ale i přesto si Španělsko nepřestalo klást nárok na tuto část země.

Jeho geografie

Gibraltar má rozlohu pouhých 6,5 km2. Hranice se Španělskem je 1,2 km a dalších 12 km je pobřeží. Gibraltar se rozkládá na vápencové skále, jejíž nejvyšší bod je 426 metrů. Hustota osídlení činí přes 4 200 obyvatel na km2.

Prostor na Gibraltaru je omezen tak, že jediná pevninská silnice, která zde vede, se kříží s mezinárodním letištěm. Tato unikátní křižovatka je řízená běžnými semafory.

Gibraltar se vyznačuje tím, že se zde nachází jediná evropská kolonie opic. Tyto opice druhu magot bezocasý (o exotických zvířatech také zde), si místní obyvatelé velmi hýčkají a to už jen kvůli legendě, která tvrdí, že Gibraltar bude patřit Británii, dokud tady opice budou žít.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8560 (vitejdoma.cz/zabava#5486)


Přidat komentář