Focení lidí nebo objektů v pohybu

Každý digitální fotoaparát má něco, co je známé jako zpoždění závěrky. Jedná se o množství času mezi stisknutím tlačítka spouště a vlastním pořízením snímku. Důvodem toho jsou nesčetné funkce, které fotoaparát provádí po stisknutí spouště.

Focení lidí nebo objektů v pohybu

Kromě starosti o osvětlení a kompozici musíte ještě v daném snímku vylíčit pohyb. Zde se naučíte několik technik na zachycení pohybu pomocí digitálního fotoaparátu.

Zmrazte pro sebe čas fotografií

Bylo by nádherné, kdybyste dokázali na krátkou chvilku zmrazit čas, abyste mohli vlastním fotoaparátem zachytit pohybující se objekty, a pak lousknutím prstů čas znovu spustit. Tohle je v podstatě ve většině případů hotový snímek – časový úsek, kde jste zachytili podstatu pohybu, ať už je to zachycení atleta překonávajícího tyčku při skoku do výšky nebo vzpěrače zprostřed zdvihu.

Pokud jste použili filmový fotoaparát k focení nějaké akce, můžete si myslet, že lze použít stejnou techniku, a máte skoro pravdu. Digitální fotoaparáty mají blízko k jejich filmovým bratrům, avšak digitální fotoaparáty musejí po stisknutí tlačítka spouště přemýšlet. Proto vy musíte přemýšlet v předstihu, abyste zachytili nádhernou akční scénu.

Jak zachytit, co potřebujete

Každý digitální fotoaparát má něco, co je známé jako zpoždění závěrky. Jedná se o množství času mezi stisknutím tlačítka spouště a vlastním pořízením snímku. Důvodem toho jsou nesčetné funkce, které fotoaparát provádí po stisknutí spouště.

Fotoaparát zaostřuje subjekt, pak nahrazuje aktuální obsah obrazového snímače právě fotografovaným subjektem. Problém je ještě složitější, když se kamera zaostřuje na rychle se pohybující objekt. Existuje několik způsobů, jak se vypořádat se zpožděním závěrky.

  1. Stiskněte tlačítko spouště do poloviny k předostření na objekt, který je ve stejné vzdálenosti jako oblast, kde budete fotit svůj subjekt v pohybu. Eventuálně můžete přepnout do režimu krajina nebo nekonečno, což zvýší hloubku pole. Pokud aktivujete režim krajiny, fotoaparát se může přepnout na pomalou rychlost závěrky. Pokud je tomu tak, budete muset sledovat pomocí svého fotoaparátu daný subjekt. Další alternativou je použít manuální zaostřovací režim svého fotoaparátu k zaostření na oblast, kde se objeví fotografovaný subjekt.
  2. Předvídejte zpoždění závěrky a stiskněte tlačítko spouště bezprostředně před tím než akce, kterou chcete zachytit, vstoupí do záběru.
  3. Snižte kvalitu obrázků, ledaže byste chtěli své snímky tisknout. Zachycení velkého snímku v nejvyšší kvalitě trvá fotoaparátu déle. Nižší kvalita obrazu tedy sníží zpoždění závěrky.
  4. Aktivujte u svého fotoaparátu souvislý režim zaostření, je-li touto funkcí vybaven. V tomto režimu fotoaparát souvisle zaostřujte na objekt pohybující se směrem k vám nebo od vás.
  5. Aktivujte u fotoaparátu souvislý režim focení nebo záblesků. Tento režim umožní zachytit sérií snímků, dokud bude tlačítko spouště stisknuté. Snímky se ukládají do vyrovnávací paměti fotoaparátu. Jakmile bude vyrovnávací paměť plná, budete muset počkat, až se vyprázdní, abyste mohli pokračovat v pořizování snímků. Fotoaparáty se souvislým režimem focení nebo záblesků jsou schopné zachytit tři až devět snímků za sekundu.
  6. Ujistěte se, že váš fotoaparát není v úsporném režimu, je-li daná akce rychlá a zběsilá, neboť mu bude jednu až dvě sekundy trvat, než se stisku tlačítka spouště probudí.

Dostatečná rychlost

Pokud fotografujete s dostatečnou vysokou rychlostí závěrky, můžete zmrazit akci. Jsou však chvíle, kdy musíte subjekt fotoaparátem sledovat, než pořídíte snímek. Fotíte-li např. ptáka v letu, musíte nejdříve sladit pohyb fotoaparátu s letem ptáka, a pak pořídit snímek v požadovaný moment.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8712 (vitejdoma.cz/zabava#7999)


Přidat komentář