Cyklistika - Jeseníky a cyklotrasy

V oblasti nazývané Jesenicko se nachází celá řada cyklotras. Zatím však není celé území pokryto celistvou sítí. Mnohé cyklotrasy jsou vedeny po vedlejších silnicích nebo tam, kde je minimum automobilového provozu.

Cyklotrasy

V oblasti nazývané Jesenicko se nachází celá řada cyklotras. Zatím však není celé území pokryto celistvou sítí. Mnohé cyklotrasy jsou vedeny po vedlejších silnicích nebo tam, kde je minimum automobilového provozu. Na některých místech je však nutné cyklotrasy vést i po silnicích II. třídy. Územím prochází i jedna z nejstarších cyklotras – Moravská stezka, která dále pokračuje podél řeky Moravy na jih. Volný pohyb cyklistů v CHKO Hrubého Jeseníku je omezen a na hřebenech Jeseníků zcela vyloučen. Omezené jsou také jízdy skupin nad 10 osob.

Značené cyklotrasy

 • Silniční cyklotrasy

  Jsou vedeny po místních silnicích a jsou značeny pomocí speciálních cyklo značek na žlutých směrových tabulkách. Obsahují piktogram kola, číslo cyklotrasy a jednotlivé vzdálenosti.

 • Terénní cyklotrasy

  Vedou převážně po horských komunikacích – po polních a lesních zpevněných i nezpevněných cestách. Označeny jsou tzv. pásovým značením s žlutými upozorňovacími pruhy. Cyklistické značení není však tak hustě rozmístěno jako značení turistické.

Okolí Pradědu

Délka: 45 km
Obtížnost: náročná
Kola: crossová, trekkingová
Trasa vede z větší části mimo silnice. Vede lokalitami: Ovčárna – Praděd rozcestí – Praděd 1491 m. n. m. – Praděd rozcestí – po modré Švýcárna – Petrovka – Červenohorské sedlo – (žlutá značka) Pekárna – Pod skalami Jeřábu (asfaltová cesta bez označení) – Sedlovidelský kříž – Vidly – Karlova Studánka – Hvězda – Ovčárna.

Ostružná – Kouty nad Desnou

Délka: 28 km
Obtížnost: střední náročnost
Kola: crossová, trekkingová
Ostružná – horská obec, zast. ČD a BUS – Františkov – bývalé překladiště lesní železnice, Františkov – bukový prales s bohatým bylinným porostem – Pod slunečnou strání – přirozený prales na suti a balvanitém svahu, vzácné živočišné druhy. Nepřístupný veřejnosti! – Kouty nad Desnou rekreační horské středisko, v historii inkviziční čarodějnické procesy, čarodějnický sloup z roku 1683 (u rozcestí) – stanice ČD a BUS, restaurace, půjčovna horských kol, výchozí místo turistických tras.

Okruh Jeseníkem

Délka: 35 km
Obtížnost: střední náročnost
Kola: crossová, trekkingová
1. Jeseník – centrum oblasti, Priessnitzovy vodoléčebné lázně 2. Bukovice, Adolfovice, historické obce 3. Domašov – historická obec (13. stol.) 4. Výrovka – lesní chata 5. Šerák – horská chata, horní stanice sedačkové lanovky z Ramzové 6. Ramzová – horské středisko 7. Lipová – lázně 8. Jeseník.

Cyklobusy

V Jeseníkách jsou provozovány cyklobusy od 1. června do 30. září 2006. V červenci a srpnu jsou cyklobusy provozovány každodenně. Nový cyklobus např. jede z Olomouce přes Šternberk, přírodní park Sovinecko, Rýmařov, Karlov a Hvězdu na Ovčárnu. Cyklobusy naleznete v běžných autobusových jízdních řádech.

 • Více o cyklotrasách se dozvíte v článcích

  Cyklotrasy - cyklistické léto 2006
  Krušné hory a cyklotrasy
  Jizerské hory a cyklotrasy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8584 (vitejdoma.cz/zabava#6147)


Přidat komentář