Co je mandala?

Slovo "mandala" pochází ze sanskrtu a znamená "kruh - střed". Motiv kruhu je všudypřítomný. Mandalami jsou např. letokruhy na dřevě, soustředěné kruhy na vodě vytváří mandalu, buňky živých organismů mají kruhovou formu.

Hloubka duše

Mandaly a jejich umění nám ukazuje především to, co se odehrává uvnitř nás samých – v našem srdci, duši. Pomáhají nám pochopit význam a důležitost našich prožitků.

Mandala a její symbolika

Slovo "mandala" pochází ze sanskrtu a znamená "kruh - střed". Motiv kruhu je všudypřítomný. Mandalami jsou např. letokruhy na dřevě, soustředěné kruhy na vodě vytváří mandalu, buňky živých organismů mají kruhovou formu. Dalo by se tak pokračovat do nekonečna. Symbolický význam kruhu vyplývá už z jeho geometrické podstaty dokonale pravidelného tvaru, organizovaného kolem pevného bodu. Kruh nemá počátek ani konec, proto jako takový představuje např. nekonečno a věčnost. Mandala je proto stejně stará jako vesmír sám.

Formy Mandaly

V různých formách můžeme mandalu najít zřejmě ve všech kulturách po celém světě. Mandala se v rámci lidské historie nejzřetelněji zapsala do tibetské tradice. Klasická buddhistická mandala sestává ze soustředných kruhů, čtverců a dalších symbolů. Představuje obraz světa, lidské nitro, ale také cestu jak dosáhnout životní harmonii. V Indii se mandala podle buddhistického učení sestavuje ze zrnek barevného písku. Milióny zrnek písků jsou po dobu několika dnů i týdnů trpělivě kladeny na své místo, na plochou desku. Po dokončení, pro symboliku pomíjivosti veškeré existence, jsou zrnka smeteny a vysypány do proudu blízké řeky, odkud roznese voda uzdravující energii do všech koutů světa. Vytváření písečného obrazu má očišťující a uzdravující efekt.

V evropské tradici nalezneme mandaly např. v řadě gotických katedrál v podobě gotických růžicových oken nebo půdorysu kruhového labyrintu v dlažbě, jenž je metaforou cesty k Bohu.

Poznání sebe sama

Vytváření mandaly je především nástrojem osobního poznání. Dává nám odpověď na to, co se v nás odehrává a jak docílit harmonie a vyváženosti ducha i těla. Mandala s sebou nese řadu symbolických významů. Ať už se týká samotné kresby, způsobu vytváření, geometrických obrazů, velikosti, barev.

Mandala a jeí tvorba

Je mnoho způsobů, jak mandalu vytvořit. Jako základ si můžeme nakreslit jemnou čarou kružnici na list papíru. Výplň kružnice už děláme intuitivně – necháme si vést ruku, nebo ji vyplníme konkrétním obrazem. Obraz může pocházet z našich snů, z denního života, nebo se může jednat o nějaký přírodní tvar, který nás fascinuje. Náš nervový systém se tak odráží v pohybech, které jsme potřebovali k namalování. Náš stav myšlení odpovídá formám a strukturám, které jsou zachyceny v kružnici. Pocity jsou odraženy ve zvolených barvách. Dokončená mandala nám přináší ucelený otisk toho, co se v nás odehrávalo v daný okamžik. Mandaly byly vždy pomůckou při cvičení představivosti a měly udržovat člověka v harmonii. Podle švýcarského psychiatra C. G. Junga osobní mandala slouží jako obraz našeho nitra. Někteří lidé se zabývají vytvářením mandal a jsou ochotni vytvořit mandalu konkrétnímu člověku přímo „na míru“. Tyto mandaly pak samy o sobě mají přinášet lidem energii a sloužit jako pomůcka při meditaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8620 (vitejdoma.cz/zabava#6839)


Přidat komentář