Civilizace a znečišťování moří

Každým rokem skončí v mořích několik milionů tun odpadků, které sem přivážejí lodě, k tomu určené. Do vlečených rybářských sítí určených k lovu sépií nebo tuňáků se ročně zaplete a pomalu zahyne tisícedelfínů, mořských želv, žraloků a ptáků.

Civilizace a znečišťování moří

Základem veškerého života v moři je fytoplankton, jenž je tvořen malými, volně plovoucími řasami. Mezi těmito rostlinami žijí drobní živočichové označování jako zooplankton. Jedná se o nepatrné dospělé korýše, larvy větších korýšů a malé medúzy.

Ryby a jiní mořští živočichové, kteří se živí zooplanktonem, jsou sami potravou dalších živočichů, konkrétně větších dravých ryb a mořských ptáků.

Jedním z nejzávažnějších důsledků znečišťování moří jedovatými látkami je jejich hromadění v tělech živočichů, kteří se nacházejí na vyšších úrovních potravního řetězce. Pro živočichy, kteří stojí až na jeho úplném konci, může být dávka jedů, která se jim spolu s potravou dostane do organismu, smrtelná.

Jedovaté látky, které se dostanou do moře, se nejdříve zabudují do planktonu, který se jich skoro vůbec nedokáže zbavit. Podobně jsou na tom i živočichové živící se planktonem.

Civilizace a znečišťování moří - odpadky v moři

Každým rokem skončí v mořích několik milionů tun odpadků, které sem přivážejí lodě, k tomu určené. Do vlečených rybářských sítí určených k lovu sépií nebo tuňáků se ročně zaplete a pomalu zahyne tisíce delfínů, mořských želv, žraloků a ptáků. Sítě, které jsou na volném moři rozprostřené se stávají smrtelnou pastí pro tisíce mořských živočichů, když vlivem hmotnosti obětí klesají ke dnu.

Je odhadováno, že sítě, lana a nejrůznější plastové předměty způsobí ročně smrt 100 000 mořských savců a dvou milionů ptáků.

Civilizace a znečišťování moří - ropné katastrofy a život zvířat

Ropné katastrofy nejsou ničím výjimečné. Stačí jedna nehoda a na světě jsou dalekosáhlé zhoubné následky pro život v moři a v širokém okolí. Jen málo lidí ví, že katastrofy ropných tankerů představují pouhý zlomek příčin znečištění moří ropou. Rozhodující podíl na něm mají těžká námořní doprava a rafinerie. Voda, která je po mytí nádrží ropných tankerů znečištěná, se podle zákonů má shromažďovat a čistit, ale místo toho se vypouští do moře.

Civilizace a znečišťování moří - znečištěná moře a zemědělství

Znečištění moří není způsobeno jen haváriemi ropných tankerů a vypouštěním odpadních vod. Stejně vážné ohrožení pro živočichy v moři představují pesticidy a těžké kovy, v první řadě rtuť a kadmium, které jsou běžně přítomné v odpadních vodách.

Pesticidy se dostávají do řek s dešťovou vodou a poté odtékají do moře. Jsou tak silné, že dokáží některé ryby a korýše zahubit již v koncentraci, kdy na jeden díl této látky připadá bilion dílů vody.

Zbytky průmyslových hnojiv, jenž jsou splavované do řek obsahují vysoké koncentrace fosfátů a dusičnanů. Za teplého počasí působí tyto látky stimulačně na růst mořských řas. To znamená, že se voda pokryje jejich kobercem, který zabraňuje přístupu dostatečného množství světla a tepla nezbytného pro další formy života.

Další chemická látka je TBT a používá se k natírání trupů lodí, na nichž má zabránit usazování přisedlých živočichů. Ovšem, když se tato látka dostane do vody, zabijí larvy měkkýšů i hvězdice.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8867 (vitejdoma.cz/zabava#8941)


Diskuze a zkušenosti

Ta co má ráda Michaella Jacksona | 12.12.2017 20:25
Super stránka


Přidat komentář