Cestování - Propast Macocha

O existenci Macochy věděli už praobyvatelé tohoto území. První písemná zmínka o sestupu člověka do Macochy je stará skoro 300 let. Spustil se do ní mnich z minoritského kláštera v Brně.

Historie a sestupy do Macochy

O existenci Macochy věděli už praobyvatelé tohoto území. První písemná zmínka o sestupu člověka do Macochy je stará skoro 300 let. Spustil se do ní mnich z minoritského kláštera v Brně. Po něm, až do roku 1900, se uskutečnilo asi dalších 12 sestupů, které jsou písemně zaznamenány.

Vznik

Propast Macocha vznikla zřícením stropu velké jeskyně, proto je její dno z větší části pokryto sutí. Na dně Macochy protéká malá říčka Punkva napájecí dvě jezírka.

Trocha čísel

Hloubka propasti - 138 metrů
Horní část propasti - 174 metrů dlouhá a 76 metrů široká
Vyhlídkový můstek propasti - 92 metrů pod spodní částí propasti
Hloubka horního jezírka - 13 metrů
Hloubka dolního jezírka - 30 metrů

Již možný přístup

Propast Macocha je od roku 1914 součásti veřejnosti přístupných Punkevských jeskyní. Prohlédnout si Macochu můžete odspodu ze dna propasti nebo zvenčí z Horního a Spodního vyhlídkového můstku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8621 (vitejdoma.cz/zabava#6844)


Přidat komentář