Cestování - Norsko

Příroda této země je divoká a neústupná. Typickou scenérii Norska vytváří fjordy, hluboká údolí zaplavená mořem. Třetina Norska leží za polárním kruhem, noci jsou zde dlouhé a zima je několikaměsíční.

Přírodní bohatství přírody

Příroda této země je divoká a neústupná. Typickou scenérii Norska vytváří fjordy, hluboká údolí zaplavená mořem. Třetina Norska leží za polárním kruhem, noci jsou zde dlouhé a zima je několikaměsíční. Z četných hor stékají řeky, které tvoří místy peřeje a vodopády. Jejich sílu norové využívají ve vodních elektrárnách. Celým Norskem prostupuje Skandinávské pohoří lemované ledovci. Pohoří Jostedalsbreen o ploše 486 km čtverečních je dokonce největším ledovcem Evropy. Nejvyšší horu Norska, Galdhoppiggen (2469m), najdete na jihu země, v národním parku Jotunheimen. Díky golfskému proudu je podnebí podél norského pobřeží mírnější, voda zde téměř nazamrzá a žije zde spousta ryb. V zimě vás okouzlí pohled na polární záři.

Norsko - Oslo

V hlavním městě Norska, v Oslu, nesmíte kromě centra vynechat místní muzeum, radnici a Frognerův park se sochami z nahých lidských těl. Krásné jsou i typické dřevěné stavby.

Norsko - Poloostrov Bygdoy

je hojně navštěvovaný kvůli Norsk Folkemuseum, což je největší skansen v zemi. 150 budov zde umístěných dokonale vykresluje život na norském venkově i ve městě. Stejně obdivované je Vikingskipenes Hus, muzeum vikingských lodí.

Norsko - Národní park Jotunheimen

je nejpopulárnější turistickou oblastí v zemi, nejvyšším masivem Norska a celé Skandinávie. Krajina je zde naprosto úchvatná.

Norsko - Norské ostrovy

Kolem norského pobřeží leží skoro 150 tisíc ostrovů a další tisíce jich najdete na jezerech. Nejnavštěvovanější jsou dvě skupiny ostrovů: Lofoty a Vesterály. Najdete je u severozápadního pobřeží Norska. Leží přibližně ve stejných šířkách jakko severní Aljaška a průměrné roční teploty jsou zde kolem 4,5° C.

  • Lofoty

    Typický vzhled lofotoských vesniček vytváří červené rybářské domky na pilotech, tzv. rorbuery. Období mezi lednem a dubnem je obdobím rybolobu, hlavně tresek.

  • Vesterály

    jsou méně hornaté a více porostlé trávou. Na útesech hnízdí mnoho mořských ptáků, nad hlavami vám krouží orli. Ostrovy jsou rájem pro milovníky přírody.

  • Ostrov Averoy

    je vzdálený asi 600 km od hlavního města Norska. Protože leží v místech, kde se stýká Golfský proud s pevninou, vyskytují se na ostrově ryby po celý rok a je zde tak možné rybařit prakticky v kterémkkoliv ročním období.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8631 (vitejdoma.cz/zabava#7186)


Přidat komentář