Cestování - Jamajka

Rok 1509 znamenal pro Jamajku počátek španělské kolonizace. Španělští osadníci se převážně živili chovem vepřů a skotů a zavedli na Jamajce dvě věci (cukr a otroky), které poznamenaly budoucnost této země.

Základní údaje

Rozloha: 10 991 km2
Hlavní město: Kingston
Počet obyvatel: 2 695 867
Měna: jamajský dolar (JD)
Úřední jazyk: angličtina

Historie

V roce 1494, kdy na Jamajce přistál Kryštof Kolumbus, byl ostrov osídlen americkými indiány, z jejichž jazyka pochází název ostrova (Chajmaka = Ostrov pramenů).

Rok 1509 znamenal pro Jamajku počátek španělské kolonizace. Španělští osadníci se převážně živili chovem vepřů a skotů a zavedli na Jamajce dvě věci (cukr a otroky), které poznamenaly budoucnost této země.

Původní obyvatelstvo Jamajky (indiáni) vymřelo počátkem 17. století v důsledku nelidské dřiny, zanedbané péče a evropských nemocí.

Roku 1655 byla Jamajka obsazena Angličany a o patnáct let později, kdy byla podepsána smlouva mezi Anglií a Španělskem, se ostrov dostal oficiálně pod anglickou nadvládu.

Dne 6. 8. 1962 byla Jamajka vyhlášena nezávislou zemí v rámci Britského společenství.

Podnebí

Jamajka má přímořské tropické podnebí s vyrovnanými teplotami po celý rok. Teploty u moře bývají 27 – 30 °C a na horách okolo 20 °C. Období dešťů je většinou na severovýchodě Jamajky a trvá od konce května do začátku listopadu.

Příroda

I když není Jamajka příliš velká, může se pochlubit rozmanitým terénem a zajímavou vegetací. Ostrov je obklopen pobřežní plošinou, která je přerušována mořskými zátokami (co třeba zkusit sex ve vodě?). Na severu Jamajky jsou bílé písčité pláže lemované bujnou vegetací. Mořská voda na Jamajce je čistá a průzračná, vhodná i pro potápění. Ve vnitrozemí se nacházejí strmé hřeby a hluboká údolí. Na východě Jamajky se zvedají Modré hory (2 256 m) s nejvyšší horou Blue Mountain Peak.

Významná města a letoviska

  • Kingston
  • Ocho Rios
  • Montego bay
  • Negril
  • Long bay
  • Treasure beach

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8590 (vitejdoma.cz/zabava#6251)


Přidat komentář