Cestování - Island

Island leží opravdu na kraji Evropy na ostrově, k němuž je ze Skotska asi 700 km. Mezi Norskem a Islandem jsou miniaturní Faerské Ostrovy, kde při cestě na Island stavějí trajekty.

Severské báje

Island leží opravdu na kraji Evropy na ostrově, k němuž je ze Skotska asi 700 km. Mezi Norskem
a Islandem jsou miniaturní Faerské Ostrovy, kde při cestě na Island stavějí trajekty.

Právě s Norskem je historie Islandu provázaná asi nejvíce. Řeč starých Vikingů dala vzniknout islandštině a pověstmi se to jen hemží udatnými reky s rohatými přilbicemi, kteří odhodlaně nastavili svou tvář krutému severu.

Led a oheň

Jméno Island znamená ledová země, což by sice bylo trefné označení, ale když si uvědomíme, že tento ostrov skrývá spoustu teplých podzemních pramenů a činných sopek (26 je stále schopných se rozohnit) o Golfském proudu ani nemluvě, s tou zimou to tak horké nebude.

Nebo spíše bude. V různých gejzírech a vodních zdrojích totiž prapůvodní obyvatelé Islandu dokonce vařili, ti dnešní využívají horkých pramenů jako zdroje tepla pro obydlí a skleníky s ovocem a zeleninou.

  • Island je jednou z nejčinnějších oblastí světa s ohledem na aktivní vulkány.

Panenská příroda

Většina obyvatel Islandu žije ve městech na pobřeží, především kolem hlavního města Reykjavík. Z toho důvodu a také kvůli horší dostupnosti Islandu pro běžné turisty je většina jeho přírody téměř netknutá. To, co jinde musíte vyhledávat tisíce kilometrů od sídel, je na Islandu doslova za humny a to se týká i hlavního města.

Právě množství různých spodních pramenů, sopek a gejzírů dělá s Islandu velice atraktivní místo pro toho, kdo si rád vychutná pobyt v čisté přírodě, kde ho neruší žádný projev civilizace a ještě k tomu má vodní nebo ohnivé ryze přírodní představení.

  • Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou na Islandu ryby.

    Rybolov zajišťuje skoro tři čtvrtiny exportu z Islandu. Kromě ryb je ze živočišné říše na Islandu zastoupeno především ptactvo, větší zvířata zde nemají takové podmínky, kromě lišek. Nejvíce rozšířené zvíře je však ovce, které spásají kilometry porostu ve volné přírodě.

Doprava

Nejlepší cesta je vzduchem, letecky se na Island dostanete s přestupem v Kodani, Londýně, Frankfurtu nebo Amsterdamu, další cestou je trajekt z Dánska.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8768 (vitejdoma.cz/zabava#8328)


Přidat komentář