Britské ostrovy

Průmysl v Británii a Irsku. Britské tradiční odvětví. Potíže s Ulsterem v Irsku. Skotsko a přitažlivý tartan. Atlantiku vévodí rybolov. Letectví na Britských ostrovech. Ropa na Britských ostrovech. Zemědělství Velké Británie.Centrum světového obchodu.

Průmysl v Británii a Irsku

Koncem 18. století byla Británie první zemí, kde proběhla průmyslová revoluce. Stala se největší hospodářskou a obchodní mocností světa a vybudovala koloniální říši zabírající více než čtvrtinu zemské souše.

Britské tradiční odvětví

Dnes se britská tradiční odvětví – těžba uhlí, výroba textilu a automobilů – nacházejí v recesi, ale mimořádně prosperuje sektor obchodu a služeb, především bankovnictví a pojišťovnictví.

Irsko se vymanilo z britské nadvlády v roce 1921

Zůstává hlavně zemědělskou zemí a pro hodně Irů je zemědělství hlavním zdrojem obživy dosud. Vzrůstá však význam turistiky a technicky vyspělých oborů (výroby počítačů, léčiv atd.).

Velká Británie a Irsko stále udržují úzké obchodní styky a mnoho Irů hledá práci ve Spojeném království.

Potíže s Ulsterem v Irsku

Britští protestanti se v Irsku usídlili v 17. století. Záhy se dostali do konfliktu s katolickými Iry, původními obyvateli země. V roce 1921 protestantský sever (Ulster) odmítl další spojení s jihem, který právě získal nezávislost. Katolíci byli diskriminováni v práci i bydlení a v roce 1969 vypuklo otevřené nepřátelství. Policii přišli na pomoc britské jednotky, které jsou v Irsku dodnes.

Skotsko a přitažlivý tartan

Ve Skotsku tvoří důležitý zdroj příjmů turistika. Návštěvníci obdivují krásnou hornatou krajinu a starobylé hrady. Celá staletí zmítaly Skotskem zápasy mezi znepřátelenými rody, známými jako klany. Dnes je nejoblíbenějším turistickým suvenýrem tartan – látka utkaná v barvách některého klanu.

Atlantiku vévodí rybolov

Vody severovýchodního Atlantiku patří k nejproduktivnějším rybolovným oblastem s velkými hejny makrel, sleďů, tresek a měkkýšů. Britské ostrovy mají hodně rybářských přístavů. Omezeni Evropské unie usilující o snížení výlovu a zachování rybných zdrojů jsou příčinou značné nespokojenosti mezi rybáři.

Letectví na Britských ostrovech

Britské firmy vyprojektovaly a postavily celou škálu civilních a vojenských letounů. Nejslavnějším je Concorde, nadzvukový stroj vzniklý ve spolupráci s Francií. Nyní postihla letecký průmysl světová hospodářská recese a společnosti rozvíjejí výrobu v jiných oborech, např. v elektronice a telekomunikacích.

Multikulturní Británie

Zhruba od 60 let. začala být Velká Británie multikulturní společností. Do země se přistěhoval velký počet lidí z bývalých kolonií v Africe, Karibském moři, Asii. Imigranti svými tradicemi výrazně obohatili britskou kulturu.

Ropa na Britských ostrovech

V 60. letech byla pod dnem Severního moře objevena vydatná ložiska ropy a zemního plynu. Od 70. let se tento plyn zavádí do britských obydlí, továren a obchodů. Z hladiny Severního moře ční mohutné těžební objekty, pod jejichž plošinami se do mořského dna zahloubily vrty.

Těžba roby

a její zpracování v pobřežních rafinériích přinesly práci mnoha lidem, zvláště na východě Skotska. Zásoby ropy jsou ovšem vyčerpány a těžba ropy se začíná snižovat.

Zemědělství Velké Británie

Zemědělství využívá téměř tři čtvrtiny povrchu Velké Británie. V jednotlivých oblastech se pěstují různé plodiny podle měnícího se podnebí a půdy. Na východě země převládá ječmen, pšenice, zelenina a cukrovka, zatímco západ se specializuje na chov hospodářských zvířat.

Britské ostrovy a sport

Mnoho sportů provozovaných dnes po celém světě pochází z Velké Británie. Ragby, kriket a golf jsou britským vynálezem. Na hřištích anglických škol se také vytvořila pravidla fotbalu.

Centrum světového obchodu

Mrakodrapy a bloky kancelářských budov obklopující katedrálu sv. Pavla v londýnské City jsou jedním z nevětších finančních center na světě. Společnosti se tu specializují na bankovní a pojišťovací operace a podle jejich měnových kurzů se řídí světový obchod. City zabírá jen malou plochu, ale každý den ji zaplňuje více než půl milionu úředníků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8554 (vitejdoma.cz/zabava#5376)


Přidat komentář