Brainstorming

Dalším důležitým faktorem pro brainstorming je přijít na toto setkání nezatížený žádnými problémy. Prostě na pár desítek minut vypnout. Čím více si dokážete zachovat při vymýšlení nápadů odstup, tím lépe.

Brainstorming

Kouzlo brainstormingu spočívá v tom, že se zde může i nepatrný zdánlivě bezvýznamný nápad dovést do olbřímích rozměrů. Nejdůležitější na těchto neformálních schůzkách je chrlit nápady, byť by se zdály absurdní a přitažené za vlasy. Při následné diskusi se totiž tyto přehnané vize mohou obrousit až do takového tvaru, který přinese firmě prospěch.

Trénujte záměrně mozek

Dalším důležitým faktorem pro brainstorming je přijít na toto setkání nezatížený žádnými problémy. Prostě na pár desítek minut vypnout. Čím více si dokážete zachovat při vymýšlení nápadů odstup, tím lépe. Mozek však cíleně trénujte - jak na to se dozvíte v článku...

Právě skutečnost, že do diskuse se zapojují i lidé, kteří nejsou úplně zainteresováni do vaší práce, vám může umožnit získat inspiraci pro vlastní zlepšování. Hrajte si s nápady, vyzkoušejte netradiční metody!

Neohrnujte nos nad názory spolupracovníků, kteří jsou v hierarchii níže. Právě jejich pohled může být právě ten nejméně zkreslený a nejvíce se dotýkající reality.

Chování má být přirozené a otevřené

Při brainstormingu, ale i dalších firemních setkáních by měla panovat uvolněnější atmosféra než při jednání s obchodními partnery. Účastníci by neměli cítit důležitost okamžiku, neměli by mít strach sdělit své názory.

Ti, co podněcují diskusi, by se měli chovat přirozeně a otevřeně. Chování, gesta i tón hlasu by měly mít přátelskou podobu, každým svým krokem nabízejte dialog, pokud hovoříte, nebuďte strnulí, ale ani přehnaně bujaří. Během pauzy se zamyslete třeba nad vaší sexuální inteligencí.

Když naopak posloucháte, věnujte mluvčímu veškerou svou pozornost. Dívejte se na něho, i když s jeho názory nesouhlasíte, nepřerušujte ho a nedávejte najevo, že jeho řeč není podle vašeho gusta. Třeba právě tento protichůdný názor může rozpoutat názorový střet, na jehož konci vás čeká geniální nápad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8818 (vitejdoma.cz/zabava#8481)


Přidat komentář