Atmosféra hádky

Hádají se občas téměř všichni. Hádat se můžeme kdykoliv a o cokoliv. Někdy stačí jen málo a člověk se začne hádat i o nejbanálnější věci. V principu se nedá proti tomu nic namítat, protože slovní spor pročistí vzduch.

Úmění jak se hádat

Hádají se občas téměř všichni. Hádat se můžeme kdykoliv a o cokoliv. Někdy stačí jen málo a člověk se začne hádat i o nejbanálnější věci. V principu se nedá proti tomu nic namítat, protože slovní spor pročistí vzduch. Ale jen tehdy, pokud hádku neprovázejí urážky, napadání a manipulování.

Kdy je „dusno“

Mnohdy se hádkám ani neubráníme a na povrch vyplynou i ostatní maličkosti. V hádce častokrát podléháte emocím a někdy nám může být i líto, že se pohádáme se člověkem, kterého máme rádi. A vykřičíme v hněvu i věci, které jsme nechtěli říci. Partner nemá v hádce často ani příležitost argumentovat, protože ho nepustíte ani ke slovu. Pamatujte, že co se řekne, nejde vzít zpátky!

Kdy se nehádat

Nikdy se nehádejte na místech, kde si chcete zachovat jen příjemné okamžiky – to je v posteli, v autě, při jídle. Vhodné místo pro řešení sporu je tam, kde stojíte nebo sedíte proti sobě. Můžete tak sledovat, jak se váš partner tváří při výtkách, vidíte jeho bezprostřední reakce.

Kdy se hádat?

Rozhodně se nezačněte hádat v době, kdy nemáte dostatek času a jeden z vás je na odchodu. Mohlo by to poznamenat celý průběh dne a nevyhnuli byste se jízlivým odpovědím. Nevyplatí se hádat pro maličkosti. Nemusíte s partnerem řešit všechno, naučte se respektovat druhého.

Neodbíhejte od tématu

Při hádce se držte zlatého pravidla: neodbíhejte od tématu a mluvte jen k věci. Vysvětlete přesně to, co vás rozčílilo. Nezacházejte do krajnosti a nezevšeobecňujte.

Když se neumíte dohodnout

Všechno jste si už řekli, ale řešení zůstává stále v nedohlednu. Nebo ještě hůře: partner vůbec nepochopil, o co vám vlastně šlo. Teď vzniká nebezpečí, že vybuchnete, a to je ta správná chvíle na přestávku.

Hádky a usmíření

Konečně jste to vyřešili, hádka je za vámi. Téma, které vás tak rozčílilo, hoďte za hlavu a už se k němu nevracejte. Zkuste se s partnerem usmířit – třeba sklenkou dobrého vína nebo večeří.

Rady při hádkách

  • Nedovolte negativním pocitům, aby vám přerostly přes hlavu.
  • Používejte věcné argumenty, ne otřepané fráze.
  • Řešte jen aktuální problémy – nevytahujte zapomenuté věci.
  • Neskákejte z jednoho tématu k druhému, držte se jen probíraného problému.
  • Dejte partnerovi čas, aby vám mohl odpovědět, pouštějte ho ke slovu.
  • Navrhněte společný kompromis, netrvejte výlučně na svém řešení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8597 (vitejdoma.cz/zabava#6454)


Přidat komentář