Animace

Všechny způsoby však mají společnou podstatu. Pohyb vznikne drobnými rozdíly scény mezi jednotlivými statickými snímky, které jsou přehrávány v rychlém sledu. Rychlost zobrazování jednotlivých snímkuje rozdílná, pohybuje se od 12 do 30 obrázků za sekundu.

Vývoj a využití v praxi

Animace byla na PC doposud využívána především v počítačových hrách. Její uplatnění je však mnohem širší. Možnost zachytit pohyb určitého objektu, kterým může být text nebo obrázek, lze využít při popisu nějakého děje či činnosti, což se velmi často využívá ve výukových programech. Animací lze oživit prezentační program, upozornit na důležité části výkladu, atd.

Animace představuje kombinovaný typ dat. Zahrnuje obraz, grafiku, zvuk a pohyb v čase. Má mnoho podob - od jednoduchého přesunu textu zjedná části obrazovky do druhé až po složité modelování v třírozměrném prostoru. Pohyb můžeme docílit více způsoby - nejen posunem objektu po scéně. Změnou barvy pozadí můžeme vyjádřit například západ slunce. Obdobně změnou barvy objektu lze simulovat změnu stavu, například tvář zrudne. Složitější realizaci požaduje změna pohledu kamery na scénu. Přiblížení kamery k objektu je většinou realizováno změnou velikosti objektu.

Princip animace

Všechny způsoby však mají společnou podstatu. Pohyb vznikne drobnými rozdíly scény mezi jednotlivými statickými snímky, které jsou přehrávány v rychlém sledu. Rychlost zobrazování jednotlivých snímkuje rozdílná, pohybuje se od 12 do 30 obrázků za sekundu. Minimální frekvence promítání je 24 obrázků/s, aniž lidské oko zaregistruje přechody mezi jednotlivými obrázky. Čím menší frekvence promítání, tím větší trhavost pohybu zpozorujeme.

Proces vytvoření animace v počítači je poměrně složitý. Můžeme jej rozdělit do následujících kroků:

  • vytvoření obrazů, resp. grafiky,
  • synchronizace pohybu se zvukem,
  • uložení animace do souboru - přehrávání animace v aplikaci.

Jak pracuje animace?

Nejnáročnějším krokem v tomto procesuje bezpochyby rozkreslování jednotlivých obrázků (snímků). Programy pro animaci pracují podle jednoho z následujících principů. Klasickým a všem velmi dobře známým přístupem je rozkreslování klíčových scén (key frames) na jednotlivé obrázky formou kopírování a editování. Tato technika je založena na editaci obrazů bodové grafiky. Využívala se od samotných začátků animovaného filmu. Je velmi zdlouhavá a časově náročná i na počítači. Je využívána především pro jednoduchou animaci v dvourozměrném prostoru.

Modelace animací

Jiná technika, která se stala velmi aktuální s nástupem SW nástrojů pro 3D modelování, využívá objektového přístupu a modelování. Tvůrce definuje na scéně jednotlivé objekty (casts), kterými mohou být obrázky a texty. Pro každý objekt lze definovat jeho tvar, barvu, umístění, druh pohybu, délku trvání na scéně a jiné charakteristiky.

Vyjádření pohybu

Pro vyjádření pohybu lze využívat speciálních funkcí. Pro výpočet dráhy a změnu tvaru objektu se používá interpolace. Tato technika je tvůrci animace mnohem bližší. Dovoluje lépe koordinovat pohyb více objektů na scéně včetně synchronizace se zvukem. Jednotlivé úseky lze přehrávat a kontrolovat tak správnost pohybu.

Speciální animační programy

Kromě profesionálních animačních programů a speciálních animačních programovacích jazyků, využívaných především pro tvorbu animovaných filmů, existují animační programy pro modelování a pohyb objektů ve 2- a 3-rozměrném prostoru. Pracují většinou technikou interpolace. Mezi nejznámější patří Autodesk 3D Studio, Animator či Animator Pro, představují však náročnější třídu programů vyžadující dostatečně vybavené technické zázemí. Pro vytváření multimediálních aplikací se nabízí méně náročné programy, jako například Animation Works nebo Macromedia Action!.

  • Animation Works – chytrý animační program

    Animation Works nevyžadují od tvůrce žádné programování. Vše se děje prostřednictvím grafické komunikace s využitím myši. Program se skládá ze 3 částí - tvorba pozadí, tvorba objektů a animace pohybu. Zvolené objekty, jako postavy, text, atd., lze rozpohybovat určením dráhy včetně změny velikost objektu (např. míč skáče do dálky a zmenšuje se). Celou scénu lze zachytit do časové linky, a tak lze lépe synchronizovat pohyb více objektů na scéně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8710 (vitejdoma.cz/zabava#7989)


Přidat komentář