Angličtina

Do anglické školky můžete přihlásit dítě od 3 do 6 let. Některé školky nabízejí i programy pro děti mladší, už od 1,5 roku, kurzy pro příbuzné a přátele dítěte. Školku může navštěvovat i dítě astmatické, alergické či hyperaktivní.

Pro koho je určena?

Do anglické školky můžete přihlásit dítě od 3 do 6 let. Některé školky nabízejí i programy pro děti mladší, už od 1,5 roku, kurzy pro příbuzné a přátele dítěte. Školku může navštěvovat i dítě astmatické, alergické či hyperaktivní. Specializovaní vychovatelé a učitelé se o něj dobře postarají. Školka je určena jak pro české děti, tak pro ty ze zahraničí.

Jak probíhá výuka?

Anglické školky nabízejí programy celodenní i půldenní, víkendové nebo prázdninové. Jejich principem je osvojení angličtiny přirozenou cestou. Můžete dítě posílat do školky každý den, nebo jen občas. Děti komunikují v češtině i v angličtině. Anglicky s nimi komunikuje lektor nebo rodilý mluvčí. Výuka probíhá formou školy hrou (anglické říkanky, písničky) a na každý týden je stanoveno jedno téma (např. počasí, zvířata apod.). Pokud se dítě cítí zpočátku nejisté nebo se chcete přesvědčit o kvalitě služeb anglické školky, můžete zůstat nějakou dobu ve školce s ním.

Proč ano

  1. Dítě předškolního věku má zvláštní schopnosti, které se později vytrácejí.
  2. Čím dříve dítě s výukou cizího jazyka začne, tím snadněji jej ovládne.
  3. Anglické školky se kromě osvojení si cizího jazyka učí také většímu sepjetí s českou kulturou.
  4. Znalost cizího jazyka připravuje dítě na lepší start do života.
  5. Anglické školky pomáhají dítěti rozvíjet nejen anglickou, ale i českou slovní zásobu.

Ceny

Pokud budete dítě do školky dávat pět dní v týdnu od 7:30 do 17:30, zaplatíte za týden zhruba 3 000 Kč. Pokud si jej vyzvednete už ve 12:30, zaplatíte o polovinu méně.

  • Pokud není dítě v anglické školce spokojené nebo mu výuka cizího jazyka nejde, nenuťte jej školku dále navštěvovat! Získá si k učení negativní vztah a ten si sebou ponese i dále, do školy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8611 (vitejdoma.cz/zabava#6600)


Přidat komentář