Amulety pro ochranu, štěstí, lásku, bohatství,

Amulety, talismany provází lidstvo již od jejich počátku. Jejich pozitivní stránkou je působení na naše podvědomí, kdy víra v jejich působení se stává počátkem přiblížení efektům, kterým mají pomáhat. Pořiďte si a obdarujte Vaše blízké osobitým amuletem.

Historie amuletů

Již za časů prvních obyvatel, se využívala moc amuletů. Původně byly amulety předměty přírodního původu, kdy jejich neobvyklý tvar, či nápadná barva, upoutala pozornost. Postupně nabývaly amulety podoby nejrůznějších tvarů. Magickou sílu jim také dodávaly nejrůznější nápisy, zaklínadla. Za pravý domov amuletů se považuje starověký Egypt, kdy amulety byly vkládány i do hrobů zemřelých.

Věštírna online Vám poradí v mnoha otázkách. Obracejte se na věštírnu Květy Fialové - věštění  on line.

Význam amuletů

Amulet je pokládán za předmět opředený a obdarovaný tajemstvím a magickými silami, které mají schopnost chránit. Amulety jsou univerzální, jejich působení se neomezuje pouze na jednu osobu, ale může chránit i větší celek, jako je domov, rodina, zvířata aj. Amulety se povětšinou nosí v podobě rozmanitých přívěsků, ale i sošek apod.

Materiál amuletů

Amulety jsou vyrobeny většinou z mosazi, mědi, tj. materiálů, které očišťují organismus od záření, stahují veškerou nepříznivou energii a vyhošťují tuto energii pryč.

Podoby amuletů

 • Sošky
 • Runy
 • Čínské znaky
 • Kameny
 • Přívěsky
 • Plátěný pytlíček s bylinkami

Sošky - znaky nebo různá zvířata, postavy symbolizují určitou životní oblast.

Runy - staré keltské znaky, či spirály přinášejí pozitivní energii v oblasti, které přísluší.

Čínské znaky - každý z čínských znaků symbolizuje určité slovo. To, které budete mít na amuletu, Vám přinese věc, po které toužíte.

Mince - přinesou Vám peníze.

Kameny - podle příslušného slunečního znamení, kterému přísluší určitý kámen, přinese štěstí.

Přívěsky - jsou nejrůznějšího tvaru, například znaků, zvířátek.

Plátěný pytlíček s bylinkami - podle druhu bylinky v pytlíčku, podpoříte Vaše přání.

Sošky ve významu amuletů

 • Třínohá žába - amulet je považován za tradiční symbol štěstí i přicházející hojnosti. Žába v tlamičce drží minci, čím stimuluje finanční hojnost. Žába sedí na hromádce mincí a zlatých nugetů, čímž střeží majetek a bohatství majitele. Je důležité dbát, aby žabičce nevypadla mince z tlamičky, což symbolizuje únik financí.
 • Černá želva - talisman, který podpoří Váš úspěch, kariéru, hojnost. Želva symbolizuje sever, vodu, oblast financí a kariéry. Nejlepší je, pokud ji umístíte na pracovní stůl. Černá želva je také symbolem síly, odolnosti, dlouhověkosti.
 • Lev - talisman ochraňuje Váš domov. Lev symbolizuje ochranu domu, rodiny, spokojené a pevné partnerství. Lev vyzařuje stabilitu, sílu, bezpečí, chrání před nehodami, nebezpečím, cizími vlivy, pomáhá skloubit práci i výchovu dětí, zabraňuje vstupu negativních energií do vnitřního prostoru domu nebo firmy. Lev se umisťuje do vstupní chodby domu, bytu. Ženský lev vyjadřuje ochranu rodiny, loajalitu, mužský lev symbolizuje vedoucí postavení, autoritu.
 • Ryba - talisman podporuje dosažení vytyčeného cíle, úspěchu. Rybky v páru můžete použít i v oblasti partnerství. Ryba symbolizuje vytrvalost, schopnost plout proti proudu, za svým cílem, seberealizaci. Ryba podporuje cílevědomost, úspěch, píli.
 • Drak - talisman čínského draka představuje moudrost, rozhodnost, štěstí, sílu. Svému majiteli, drak pomáhá, přináší radost, štěstí, chrání ho. Drak je dalekozraký, představuje duchovní kvalitu. Drak je považován za jedno z nejšťastnějších v tradiční čínské astrologii.
 • Mandarínské kachničky - kachničky symbolizují trvalé a dobré partnerství. Kachničky představují tradiční symbol Feng Shui pro podporu partnerských vztahů, kdy mandarínská kachna žije v páru a svého partnera nikdy nemění. Kachničky posilují harmonický vztah, lásku, romantiku, porozumění, důvěru, vzájemnou podporu.
 • Kapr hojnosti - šupiny talismanu symbolizují tradiční čínské mince, čímž je posílen příliv dostatku a bohatství. Kapr aktivuje blahobyt, štěstí, vytrvalost, píli, zdraví.
 • Ohnivý fénix - talisman přináší příležitost, je zdrojem síly v těžkých životních situacích. Fénix podporuje pozitivní energii slávy, prosazení se ve společnosti. Díky fénixe dosáhnete uznání, mimořádného úspěchu ve zvolené profesi.
 • Kůň úspěch - talisman přináší vytrvalost, úspěch. Talisman podpoří Vaši vytrvalost, nápady, píli.
 • Buddha štěstí - talisman v podobě sošky, přináší spokojenost do všech životních oblastí. Buddha podporuje dlouhověkost, zdraví, úspěch v povolání, spokojenost, dosažení vysokého postavení aj.
 • Buddha hojnost - talisman v podobě sošky, přináší hojnost a dobré postavení, podporuje obchodování.
 • Buddha úspěch - talisman v podobě sošky, přináší výraznou podporu úspěchu v kariéře, pomáhá v dosažení vytčených cílů, překonání překážek.

Přívěsky ve významu amuletů

 • Lotosový květ - hinduistický Lotosový květ představuje symbol věčného znovuzrození, stálého rozkvětu, krásy, zachování věčného mládí. Ženám přívěsek přináší pocit vlastní hodnoty, jistoty, sebevědomí, dává pocit důvěry, svěžesti.
 • Jin Jang - přívěsek s čínským symbolem představuje věčný koloběh energií, rovnováhy, harmonie, pomáhá nalézt danou rovnováhu ve veškerém jednání, v celém životě. Přívěsek povzbuzuje koordinaci pravé i levé mozkové hemisféry. Jin je černý znak, pasivní, noc, symbol země, ze které vyrůstá život, rodící se síla. Jan je mužský znak, aktivní den, symbol nebe, ze kterého přišel život, dominance, aktivita.
 • Pět požehnání - přívěsek symbolizuje zdraví, štěstí, mír, dobro, dlouhý život. Jedná se o velmi populární motiv na oděvech i různých ozdobách. Přívěsek představuje symbolických pět netopýrů, kolem znaku universa věčnosti.
 • Čínský měsíční kalendář - přívěsek symbolizuje koloběh věčného zrození, nekonečnost existence, podporuje změny, štěstí, rovnováhu, přináší do života žádoucí vlastnosti, obklopuje svého nositele ochrannou zvěrokruhu.
 • FU - jedná se o staročínský symbol štěstí, který štěstí symbolizuje v celé jeho úplnosti. Znak, často složený z květů, se dává mladým párům, aby jim přinesl sjednocení v jejich štěstí. Magické slabiky, znamení dobrých přání, představují srdečné a upřímné blahopřání.
 • Harmonie - přívěsek symbolizuje sjednocení mysli, Duše a Ducha. Symbol spojuje intuitivní s fyzickým, životu dává větší rozměr v chápání jeho podstaty, kdy v symbolice trojky je uchováno poznání vyšších světů a života.
 • Láska - přívěsek Vás podporuje při hledání lásky, pro vytvoření pevného a láskyplného svazku. Ve stávajícím partnerství, přívěsek rozvíjí kvality porozumění, spokojenosti, naplnění.

Plátěný pytlíček s bylinkami ve významu amuletů

Do plátěného pytlíčku vložte druh bylinek, podle toho, čeho chcete dosáhnout. Pytlíček noste u sebe, nebo zavěšte doma, vložte do prádelníku apod.

 • Cesmína - amulet poskytuje všestrannou ochranu.
 • Cibule - zavěšený pytlíček s cibulí v okně, zabraňuje vstoupit zlu do domu.
 • Česnek - zavěšený pytlíček s česnekem v okně, ochraňuje dům.
 • Jasan - zavěšený nad vchodem, ochrání dům.
 • Kostival - kořeny kostivalu ochraňují poutníky na cestách.
 • Lotos - ochraňuje před zlými duchy
 • Pelyněk - amulet zavěšený v autě, chrání před nehodami.
 • Růže - zaručuje osobní ochranu.
 • Vřes - amulet působí proti fyzickým útokům.

Péče o amulety

Po zakoupení, nebo při obdržení amuletu, jej noste u sebe, po dobu celého dne, kdy amulet tak nabírá Vaše osobní vlastnosti. Poté do amuletu nejlépe vyryjte Vaše vlastní iniciály, nebo rodový znak, či Váš symbol znamení zvěrokruhu. Označený amulet poté v nevelkých časových odstupech 4 krát vezměte na pár minut do levé dlaně (jste-li praváci, nebo do pravé, jste-li leváci), aby se amulet s Vámi sjednotil. Potom v soustředění, tichu a samotě řekněte vlastními slovy to, co se očekává, s čím se počítá a čeho se chce dosáhnout za pomoci amuletu obdařeného nadějí. Poté sfoukněte z amuletu, z jeho rubu i líce pomyslný prach, čímž odstraníte zbytek vlastností, které mohl amulet nasbírat při styku s jinými jevy nebo osobami. Amulet poté můžete nosit na těle, v kapse, peněžence apod.

Aktivace síly amuletů

I síla amuletů má své hranice, a je potřebí je vždy očistit a znovu nabít, abyste mohli dál využívat jejich síly a moci. Příslušný amulet uchopte do ruky (jste-li praváci, do levé, jste-li leváci do pravé). Sevřete amulet v dlani, zavřete oči a pravidelně zhluboka dýchejte. Při dýchání si představujte, že vyvoláváte veškeré vnitřní světlo i sílu. Při výdechu si představujte proudění Vaší energie, z oblasti žaludku, paží, až do dlaně, ve které držíte amulet. Jakmile pocítíte, že je Váš amulet nabit, zhluboka se nadechněte a při výdechu otevřete příslušnou dlaň s amuletem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8875 (vitejdoma.cz/zabava#9825)


Diskuze a zkušenosti

Ludmila Kašpárková | 15.10.2011 23:06
amulety pro ochranu,štěsti.lasku,bohatstvi Moc se mi libilo.Pokračujte dal.Dekuji za rady.

Lýdia Gabčová | 22.06.2016 13:33
Nemužu komentovat zatim nemam žadne skušenosti z talizmanamy,ani amuletami tak ,nevim jak to funguje..A nevim zda je to vubec pravda,že to prinaši štesti ,až budu mit štesti a prinaši mi to co piše ,se o talizmanech a amuletech ,tak ,pak budu doporučovat každýmu kdo to bude potrebovat pomoc,a komentovat jen v dobrem.


Přidat komentář