Lanové parky

Historie prvních lanových parků se začala psát roku 1875, kdy Francouz Herbert postavil asi první konstrukci z lan a dřevěných trámů, která se využívala ke zlepšování fyzické kondice vojáků.

Historie lanových center

Historie prvních lanových parků se začala psát roku 1875, kdy Francouz Herbert postavil asi první konstrukci z lan a dřevěných trámů, která se využívala ke zlepšování fyzické kondice vojáků.

V USA, na začátku 20.století, se překážky stávaly důmyslnějšími a propracovanějšími, kdy bylo nutno již logicky uvažovat o nejschůdnější cestě k cíli.

Je možnost úrazu

Na počátku 20. století se začal používat také jistící materiál, aby se zamezilo jakýmkoli úrazům. Významný průlomem ve stavbě lanových parků bylo založení organizace Project Adventure, která dala pravidla pro provozování a výstavbu lanových parků.

I když se lanové parky mohou zdát nebezpečné, můžete si být jistí, že každá karabina je prověřená a obsluhují vás vyškolení instruktoři.

Odhalte své schopnosti

Lanové překážky jsou fyzické, duševní nebo emocionální výzvy, které vyžadují kombinaci skupinových dovedností a individuálního nasazení. Aktivity na lanových překážkách mohou být využity jak pro rekreační, tak také pro vzdělávací, rozvojové a psychoterapeutické účely. Rozšiřují dovednosti jedince a skupiny a přispívají k rozvíjení vůdcovských schopností, odbourávají agresivitu, zvyšují odvahu a sebejistotu, zlepšují fyzickou kondici, atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8518 (vitejdoma.cz/zabava#8182)


Přidat komentář