Gestikulace - řeč těla

Gestikulace - řeč rukou. Gestikulace vás prozradí. Gestikulace – ruce pravdivější než tvář. Verbální a neverbální komunikace. Pozorujte gestikulaci ostatních. Rada na závěr ke komunikaci.

Gestikulace - řeč rukou a těla

To, co neřekneme slovy, je právě tak důležité jako řečené. Neverbální čili mimoslovní komunikace je vše, co říkáme beze slov. Všichni o mimoslovní komunikaci víme dokonce dřív, než se seznámíme s komunikací slovní. Dítě se cítí ohroženo ve chvíli, kdy na jeho zmrzlinu kouká jiné. Dospívající chlapec se cítí nepříjemně, když vnímá ve třídě koketní pohled své spolužačky. Zaměstnanec odpovídá: „Ano, udělám to,” ale jeho zaťaté zuby a ledový pohled říkají: Jsi blázen, šéfe. Můžeme věřit svým uším nebo svým pocitům? Oběma. Ale abychom byli schopni porozumět mimoslovní komunikaci, musíme se naučit věřit svým pocitům.

Gestikulace vás prozradí

Jak často jste si uvědomili v případě špatně se vyvíjející situace, že jste neposlouchali slabý hlásek uvnitř, snažící se přilákat vaši pozornost? Vaše pocity zaznamenaly, že něco není v pořádku. Někdy je nemožné ukázat prstem na pramen problému. Jindy jej nepokládáme za důležitý, protože nemůžeme najít racionální vysvětlení svého pocitu. Někdy zase pocit po čase zmizí, ale později se zase vrátí. Neverbální komunikaci téměř nemůžeme ovládat, a proto je obyčejně nejpoctivější.

Gestikulace – ruce pravdivější než tvář

Velmi málo z nás dokáže úspěšně skrývat svoji neverbální komunikaci před ostatními. V jednom velmi známém televizním programu vystupovala nedávno specialistka na mimoslovní komunikaci. Zatímco odpovídala slovně zvučným „ano, samozřejmě”, kývala hlavou ze strany na stranu, jako by chtěla neverbálně říci „ne”. Naše psychické já může uvolnit víc informací, než sami chceme. To je další důvod k tomu, abychom jasně vyjadřovali svoje záměry. Bez jasného potvrzení vašich záměrů se může stát, že vaše tělo vysílá jednu zprávu a vaše slova říkají něco zcela opačného.

Verbální a neverbální komunikace

Když vidíte, že nastává konflikt mezi něčí verbální a neverbální komunikací, ujistěte se o tom alespoň vy sami. Možná budete schopni konfliktní informaci uvést na pravou míru novou otázkou nebo opakováním stanoviska. Je-li to vhodné, zeptejte se partnera přímo a požádejte ho, aby vám vysvětlil podstatu konfliktu. Jeho podstatou může být nějaká maličkost, třeba momentální zamyšlení nebo únava. Ale může to také znamenat osobní konflikt, obklopující projednávanou záležitost. Je-li tomu tak, potřebujete zvolit ke komunikaci nový přístup nebo musíte konflikt vyřešit jiným způsobem.

Pozorujte gestikulaci ostatních

Neverbální komunikace není totožná s „jazykem těla”. Interpretace tohoto jazyka těla může být dosti komplikovaná, jak dokládají mnohé materiály na tohle téma, například Neurolingvistický program. Ale porozumění mimoverbální komunikaci je mnohem komplikovanější a mnohem náročnější. Nejjednodušší v tomto směruje alespoň dbát na to, co cítíme, když posloucháme jinou osobu nebo s ní hovoříme. Jediným požadavkem je, abyste poslouchali efektivně a abyste věřili sami sobě, že se pohotově vyhnete nedorozuměním a rozporům.

Rada na závěr ke komunikaci

Buďte upřímní a vnímaví. Abyste se mohli ujistit, že jste opravdu rozuměli, vyžaduje z vaší strany pochopení mapy skutečnosti vašeho partnera. Musíte přijmout odpovědnost za jasnou komunikaci jak verbální, tak psanou. To vyžaduje jasný záměr, abyste neverbálním i verbálním způsobem sdělili poctivě tutéž informaci. Je nezbytné, abyste otevřeně poslouchali a vyslechli, co bylo řečeno, a cítili, co opravdu cítíte. Nakonec to vyžaduje, abyste jednali na základě informací, které získáte. Naštěstí všechno tohle je jen záležitostí praxe.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8490 (vitejdoma.cz/zabava#7941)


Přidat komentář