Bridž

Bridž a jeho autorství si připisuje hned několik národů světa – Američané, Angličané, Francouzi, Rusové a dokonce i Turci. Dnešní podoba karetní hry bridž vznikla na začátku 20. století, světová federace bridže – World Bridge Federation pak v roce 1977.

Vznik a původ hry

Vznik všech karetních her je nejasný. To, kde vznikly karty jako první, je i dnes neprokazatelné, ale do Evropy se pravděpodobně dostaly z Dálného východu. Karetní hry v různých podobách se začaly vyvíjet od 14. století.

Bridž a jeho autorství si připisuje hned několik národů světa – Američané, Angličané, Francouzi, Rusové a dokonce i Turci. Dnešní podoba karetní hry bridž vznikla na začátku 20. století, světová federace bridže – World Bridge Federation pak v roce 1977.

Individuální a logická karetní hra

Bridž je individuální a logická karetní hra pro dvě dvojice hráčů. Často bývá označován jako královská karetní hra. Stal se univerzální zábavou po celém světě.

Od ostatních karetních her se bridž odlišuje tím, že jeho soutěžní varianta redukuje náhodu na naprosté minimum, čímž oceňuje jen schopnosti hráčů a ne to, jak dobré karty hráč dostává.

Hra si vyžaduje naprosté soustředění, kombinační schopnosti, skvělou paměť, logické myšlení a hráči se musí umět ovládat.

Pravidla bridže

Dva a dva hráči sedí proti sobě jako spojenci a tvoří jednu stranu, neboli linku. Rozsazení se určuje losem a to tak, že dvě nejvyšší vytažené karty představují jednu hráčskou dvojici. Pokud se stane, že dva hráči vytáhnou stejně vysokou hodnotu, pak rozhoduje barva.

 • Druh karet pro bridž

  Rummy karty, bez jokerů – 104 listy. Vždy se hraje jen s jedním balíčkem.

 • Sled barev

  V bridži jsou hodnoty barev stabilní. Nejvyšší barvou jsou piky, pak srdce, kára a poslední kříže.

 • Účel hry

  Licitací vydražit nejvyšší hru a uhrát ji. Usiluje se o získání maximálního počtu zdvihů, kterých je 13.

 • Průběh bridže

  Po rozdání všech karet si je hráči srovnají v ruce. Hru zahajuje hráč, který rozdával. Získávané zdvihy se skládají na sebe křížem kvůli neustále kontrole, kolik zdvihů která strana získala.

  Prvním šesti zdvihům, jenž k vítězství ještě nestačí, se říká kniha. Každý další zdvih se pak označuje trik, kterých je v jedné hře možno získat sedm. K závěru hry se pak triky oceňují bodovými hodnotami.

  Mezinárodní federace bridže aktualizuje každých 10 let pravidla soutěžního bridže. Jedná se o dokument, který definuje správný postup bridžové hry, ale i řešení situací, ve kterých byl správný postup řešen.

  Každou bridžovou soutěž řídí rozhodčí, který je přivolán v situacích, kdy se hráči domnívají, že došlo k porušení pravidel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8492 (vitejdoma.cz/zabava#7945)


Přidat komentář